Nordangård: FN's digitale verdenshjerne søger at spore alt og alle

Melinda Gates og Jack Ma præsenterer rapporten "The age of digital interdependence" for FN's generalsekretær António Guterres
Del denne historie!
Som TN har advaret i 12 år nu, at FN arbejder for total kontrol over internettet, og søger at omdanne det til en digital hjerne, der kan kontrollere alt og hver eneste ting på jorden. Målet er total social kontrol og adfærdsændring, så den passer til bæredygtig udvikling, også kendt som Technocracy. ⁃ TN-redaktør

Den syvende forpligtelse i Our Common Agenda handler om at forbedre det digitale samarbejde gennem skabelsen af ​​en "Global Digital Compact".[1] Det betyder, at alle mennesker skal være forbundet til internettet, at der skal udvikles ansvarskriterier for diskrimination og vildledende indhold, at kunstig intelligens bør reguleres, og etableringen af ​​"Digital Commons" som et globalt offentligt gode. Det hele er dog mere omfattende end som så. I forlængelse heraf udgør dette konstruktionen af ​​en digital verdenshjerne beregnet til at regulere og kontrollere alt menneskeliv for at holde det inden for de planetariske grænser.

Engagementet er et af de mere centrale og handler om at skabe konsensus om behovet for total digitalisering. Dette bygger på anbefalingerne i rapporten Tiden for digital indbyrdes afhængighed (2019) ved FN's højniveaupanel for digitalt samarbejde ledet af Melinda Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) og Jack Ma fra Ali Baba gruppe og i samarbejde med aktører som f.eks World Economic Forum og deres Center for den fjerde industrielle revolution.[2]

På "Topmødet for fremtiden" i 2023 forventes FN sammen med civilsamfundet og den private sektor at blive enige om fælles principper for en "åben, fri og sikker digital fremtid for alle".

Dette omfatter promovering af et "troværdigt internet" med ansvarlighedskriterier for diskrimination og vildledende indhold samt regulering af kunstig intelligens for at være i overensstemmelse med "vores fælles globale værdier". Men hvad dette betyder i praksis er, at "værdierne" skal korrelere med de overbevisninger, der holdes hellige af FN og WEF (se Ministeriet for Sandhed).

Generalsekretær António Guterres skriver ind Vores fælles dagsorden at en af ​​risiciene ved den fjerde industrielle revolution er "brugen af ​​digital overvågning og manipulation til at påvirke adfærd og kontrollere befolkninger."

Denne meget legitime bekymring handler dog mere om, at FN ikke ønsker, at denne teknologi falder i hænderne på kræfter, som de selv eller deres partnere ikke kontrollerer. Det skyldes, at hele ideen bag "Global Digital Compact" er at være i stand til at kontrollere verdens befolkning og afstemme dens værdier for at være i overensstemmelse med FN's og WEF's fortolkninger af de 17 Global Goals of Agenda 2030.

Et konkret eksempel er initiativet Koalition for Digital Miljømæssig Bæredygtighed (CODES), som blev dannet efter lanceringen af ​​FN Køreplan for digitalt samarbejde marts 2021 med det formål at fremme "digital bæredygtighed".[3] Koalitionen samler i øjeblikket omkring 1,000 interessenter fra over 100 lande.[4]

Med Global Footprint Networks-beregneren kan du beregne dit "globale fodaftryk" ved at klikke på billedet

Grundlæggerne af CODES er UNEPUNDPDet Internationale Videnskabsråddet tyske miljøagenturKenyas miljøministeriumBæredygtighed i den digitale tidsalder   Fremtidens jord. Sidstnævnte organisation har en nøglerolle i dagsordenen og er en del af Global Commons Alliance initiativ, som jeg vender tilbage til i den sidste del af denne serie – Vær forberedt.

CODES arbejder for at implementere kollektive systemændringer og fjerne eventuelle forhindringer, der står i vejen for den totale digitalisering, som de mener er nødvendig for at implementere bæredygtighedsmålene (70% af målene kan nås gennem anvendelse af digitale løsninger ifølge en undersøgelse, som CODES hentyder til).

Under miljøkonferencen Stockholm +50 i juni 2022 præsenterede CODES sin handlingsplan, som har til formål at informere om de prioriteter, der er inkluderet i Global Digital Compact. Rapporten beskriver tre systemskift, atten strategiske prioriteter og ni "global impact"-initiativer, der vil give anledning til den "ønskede" forandring.[5]

Disse systemskift er:

  1. Aktiver justering – Juster værdier Visions mål
  2. Afbød negative påvirkninger – Bæredygtig digitalisering
  3. Accelerate Innovation – Digitalisering for Bæredygtighed

For at nå målene foreslås nedsættelsen af ​​en "World Commission on Sustainability in the Digital Age" med det formål at forske og tilbyde videnskabeligt orienteret information om, hvordan bæredygtighed skal opnås i den digitale tidsalder. Deres konklusioner vil til gengæld danne grundlag for en global platform (Clearing House for Digital Sustainability Standards), der udvikler digitale og finansielle bæredygtighedsstandarder. Denne viden skal så formidles gennem decentrale uddannelsesprogrammer.

For at håndtere de negative miljømæssige og sociale effekter fra energiforbrug, drivhusgasser, materialeforbrug, forbrug, digitale skel, krænkelser og ”forkert information” foreslås det blandt andet, at platforme til indberetning og sammenligning af virksomheders drivhusgasudledning og at der indføres digitale produktpas med det formål at kunne følge et produkts hele livscyklus. Sidstnævnte er en del af den cirkulære økonomi og vil på sigt også blive brugt på os mennesker. Det er et nyt økosystem under udvikling, hvor alt skal hænge sammen for at måle graden af ​​bæredygtighed. En World Brain, der analyserer og holder styr på alt og alle.

Blandt eksemplerne på, hvordan problemer med ukorrekte oplysninger skal håndteres, er bl.a. Facebooks "Climate Science Center" er fremhævet. Klimaspørgsmålet er hjørnestenen på dagsordenen. Fra Paris-aftalen 2015 anses videnskaben for at være afklaret, og der skal ikke tolereres mere debat eller nuancering på dette felt.

Udbredelsen af ​​misinformation om planetariske bæredygtighedsemner som klimaændringer, tab af biodiversitet eller forurening kan underminere kollektiv handling og tillid til institutioner samt forstørre polarisering og mistillid mellem splittede grupper.[6]

I stedet skal "forkerte oplysninger" på nettet rettes og besøgende i stedet forsynes med FN's "verificerede" klimaoplysninger.

Det tredje område vedrører udviklingen af ​​digitale innovationer, der fremmer miljømæssig og social bæredygtighed. Dette inkluderer "digitale tvillinger" og konstruktionen af ​​en digital kopi af Jorden, der vil blive brugt til at overvåge og forudsige samspillet mellem naturfænomener og menneskelige aktiviteter. En slags digital krystalkugle.

Digitale tvillinger kombineret med kunstig intelligens har evnen til at udføre automatiseret overvågning af risici og trusler mod vigtige beskyttede områder (enten naturlige eller kulturelle områder under globale beskyttelsesrammer), økosystemtjenester eller truede arter.[7]

EU-projektet Destination Jorden, som er knyttet til EU's grønne aftale og digitale strategi, har til formål at udvikle en fuld digital kopi af Jorden inden 2030.[8]

DestinE vil frigøre potentialet for digital modellering af jordsystemet. Det vil i første omgang fokusere på virkningerne af klimaændringer, vand- og havmiljøer, polarområder, kryosfæren, biodiversitet eller ekstreme vejrhændelser sammen med mulige tilpasnings- og afbødningsstrategier.

Dette minder meget om de geocybernetiske visioner, som pavelig rådgiver og tidligere leder af Potsdam Institute of Climate Research (PIK), Hans Joachim Schellnhuber foreslået i slutningen af ​​1990'erne.[9]

Der er i øjeblikket 267 initiativer knyttet til CODES, som arbejder på implementering.

Et af de initiativer, der indgår i KODER er De grønne digitale finansalliancer og Finansiering til Biodiversitetsinitiativer (F4B) projekt Hver handling tæller koalition.

Digitale værktøjer kan give forbrugerne mulighed for at træffe og kræve bæredygtige forbrugsvalg og modtage feedback om deres adfærd.[10]

På hjemmesiden skriver de, at to tredjedele af udledningen af ​​kuldioxid er knyttet til menneskeligt forbrug, og at de vil "kreativt udnytte teknologi og partnerskaber til at øge grøn bevidsthed og grønne handlinger blandt 1 milliard grønne digitale mestre på verdensplan inden år 2025". Borgerne, som ifølge The Green Digital Finance Alliance ønsker øjeblikkelig forandring, bør opmuntres til at træffe klimasmarte valg gennem et ratingsystem. Hvert køb registreres og vurderes efter klimagevinsten.[11] På den måde opnås de nødvendige adfærdsændringer.

Et eksempel er svensk Dokonomi:

…udbydere af finansielle tjenesteydelser såsom GDFA-medlem Mastercard i samarbejde med det svenske fintech finansteknologiselskab Dokonomi gør det muligt for deres brugere at købe produkter med lavere COXNUMX-udledning ved at give kunderne en personlig måling af COXNUMX-fodaftryk og indsigt, der hjælper med at informere deres forbrugsbeslutninger.[12]

Green Digital Finance Alliances stiftere er UNEP og ANT gruppe som udviklede det kinesiske sociale kreditsystem. Sidstnævnte er repræsenteret i direktionen af Jason Pau, formand for Jack Ma Foundation, mens ANT Group CEO Erik Jing sidder i advisory board.[13] Udover at være bestyrelsesmedlem i WEF's Young Global Leaders, er Jing også en del af FN's Task Force for Digital Financing of the Sustainable Development Goals.[14] (Se mine artikler Digital identifikation   World Economic Forums "Young Global Leaders".)

Initiativet Finans for Biodiversitet er igen grundlagt og finansieret af den schweiziske MAVA Foundation under ledelse af medicinalgiganten Roches næstformand André Hoffman, bestyrelsesmedlem i World Economic Forum og medlem af deres Center for den fjerde industrielle revolution.[15] Som seniorrådgiver for den britiske elitetænketank Royal Institute of International Affairs er han så tæt på den globale magt, som den kan komme.[17] Som sædvanlig er WEFs ånd og løsninger tæt sammenflettet med FN's dagsorden.

Milliardæren Hoffman, som øgede familieformuen med 38 milliarder dollars under pandemien, beskriver sig selv som miljøforkæmper og var i årene 2007-2017 WWF Verdensnaturfondens næstformand. Han er også medlem af Club of Rome, bestyrelsesmedlem i Global Footprint Network (som beregner hvornår "Earth Overshoot Day" finder sted) og modtog årets "David Rockefeller Bridging Leadership Award" fra Davids datter Peggy Dulany for hans lederskab inden for bæredygtig forretning og klimaændringer[16] I takketalen, hvor han taler om behovet for et nyt ansvarlighedssystem, slutter han med en historie, der afslører et gammelt elitært menneskesyn:

Planeten Jorden tager på ferie, planeten Jorden har fået nok, planeten Jorden rejser ud i Kosmos. Den krydser en anden planet. Den anden planet siger: 'Hey, hvordan har du det?' Og planeten Jorden svarer: 'Jeg har et dårligt tilfælde af Homo Sapiens.' (André Hoffman)

Med Global Footprint Networks-beregneren kan du beregne dit "globale fodaftryk" ved at klikke på billedet

Initiativet Finans for Biodiversitet omfatter også organisationen Bankfolk uden grænser, hvis navn på nærmest komisk vis beskriver, hvad det her handler om. Finansielle parasitter og rovdyr, der ikke respekterer grænser, og som bruger almindelige menneskers bekymring for miljøet og sundheden og en fingeret bekymring for menneskerettigheder, kvinder og minoritetsgrupper som løftestang til at påtvinge deres teknokratiske diktatur.[18]

Vi kan også være helt sikre på, at bankfolkene og milliardærerne ikke vil indgå i noget socialt kreditsystem, hvor deres eget klimaaftryk analyseres og straffes for at overskride de planetariske grænser. Det ville selvfølgelig være ødelæggende for deres privilegerede livsstil, hvis de skulle stå til ansvar for deres egne handlinger. I stedet giver de hinanden priser for deres "humanitære bedrifter" og "miljøindsats", mens de spiller og optræder som guder for at holde den forurenende pøbel på afstand. I denne sammenhæng passer et gammelt bibelcitat:

Tag dig i agt for de falske profeter, som kommer til jer i får. tøj, men indeni er de glubende ulve.

Kilder

[1] FN, Global Digital Compact, www.un.org/techenvoy/global-digital-compact

[2] FN (2020), panel på højt niveau om digitalt samarbejde, www.un.org/en/sg-digital-cooperation-panel

[3] Koalition for Digital Environmental Sustainability (CODES). (2022). Handlingsplan for en bæredygtig planet i den digitale tidsalder. doi.org/10.5281/zenodo.6573509

[4] UNEP (2022). Global Digital Coalition præsenterer plan for en grøn digital revolution, pressemeddelelse 2. juni 2022, www.unep.org/news-and-stories/press-release/global-digital-coalition-presents-plan-green-digital-revolution

[5] KODER (2022)

[6] KODER (2022). Handlingsplan for en bæredygtig planet i den digitale tidsalder, s. 22

[7] Ibid, side 25

[8] Europa-Kommissionen, Shaping Europe's digital future, Destination Earth, digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/destination-earth

[9] Schellnhuber, HJ., Kropp, J. "Geocybernetics: Controlling a Complex Dynamical System Under Uncertainty". naturvidenskab 85, 411–425 (1998). doi.org/10.1007/s001140050525

[10] KODER, Handlingsplan for en bæredygtig planet i den digitale tidsalder, side 26

[11] The Green Digital Finance Alliance, Every Action Counts: Coalition to Empower 1 Billion Green Digital Champions, https://greendigitalfinancealliance.org/initiatives-publications/eac-coalition

[12] Koalition for Digital Environmental Sustainability (CODES). (2022). Handlingsplan for en bæredygtig planet i den digitale tidsalder: Supplement 1. Fremskyndelse af bæredygtighed gennem digital transformation – Use Cases og innovationer

[13] The Green Digital Finance, greendigitalfinancealliance.org

[14] FN's generalsekretærs Task Force for Digital Financing of the Sustainable Development Goals, Task Force-medlemmer, digitalfinancingtaskforce.org/task-force-members

[15] MAVA Foundation, bestyrelse, mava-foundation.org/board

[16] Chatham House, Om os, André Hoffman, www.chathamhouse.org/about-us/our-people/andre-hoffmann

[16] Synergos (2022), David Rockefeller Bridging Leadership Award, experience.synergos.org/global-gathering-2022/bridging-leadership-award

[17] F4B Initiative, Partners, www.f4b-initiative.net/partners

Læs hele historien her ...

Om redaktøren

Patrick Wood
Patrick Wood er en førende og kritisk ekspert på bæredygtig udvikling, grøn økonomi, Agenda 21, 2030 Agenda og historisk teknokrati. Han er forfatter af Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) og medforfatter til Trilaterals Over Washington, bind I og II (1978-1980) med afdøde Antony C. Sutton.
Tilmeld
Underretning af
gæst

11 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest afstemt
Inline feedbacks
Se alle kommentarer
Elle

"...omfatter promovering af et "troværdigt internet" med ansvarlighedskriterier for diskrimination og vildledende indhold samt regulering af kunstig intelligens for at være i overensstemmelse med "vores fælles globale værdier". Men hvad dette betyder i praksis er, at "værdierne" skal korrelere med de overbevisninger, der holdes hellige af FN og WEF. "Det betyder, at alle mennesker skal være forbundet til internettet, at der skal udvikles ansvarskriterier for diskrimination og vildledende indhold, at kunstig intelligens bør reguleres, og at "Digital Commons" skal etableres som et globalt offentligt gode. Oversættelse – bla, bla, bla, bla kinesisk socialt kreditsystem – bla, bla, bla, kinesisk... Læs mere "

[…] Læs mere: Nordangård: FN's digitale verdenshjerne søger at spore alt og alle […]

[…] Provenant de Technocracy News & Trends […]

[…] Nordangård: FN's digitale verdenshjerne søger at spore alt og alle […]

stalked562

Hvorfor lyder hele eliten/udskud som nazister?

[…] Nordangård: FN's digitale verdenshjerne søger at spore alt og alle […]

[…] FN's digitale verdenshjerne søger at spore alt og alle https://www.technocracy.news/nordangard-uns-digital-world-brain-seeks-to-track-everything-and-everyo... […]

[…] FN's digitale verdenshjerne søger at spore alt og alle https://www.technocracy.news/nordangard-uns-digital-world-brain-seeks-to-track-everything-and-everyo... […]

Tommy Jensen

Ulækkert. En handicappet i en kørestol som milliardærerne stjerne …………………………LOL.
Den er så primitiv, at den næsten er sjov.

[…] Den syvende forpligtelse i Our Common Agenda handler om at forbedre det digitale samarbejde gennem skabelsen af ​​en "Global Digital Compact". I forlængelse heraf udgør dette konstruktionen af ​​en digital verdenshjerne beregnet til at regulere og kontrollere alt menneskeliv for at holde det inden for de planetariske grænser. Engagementet er et af de mere centrale og handler om at skabe konsensus om behovet for total digitalisering. Dette bygger på anbefalingerne i rapporten The Age of Digital Interdependence (2019) af FN's højniveaupanel for digitalt samarbejde ledet af Melinda Gates (Bill & Melinda Gates)... Læs mere "

Gumnut123

HVORDAN kan folk STOPPE dette perverse råd i verden? Vi forsker og læser heldigvis dine aldrig-svigtende e-mails af høj kvalitet, sender informationer til andre mennesker, men stadig behandler disse psykopaters mennesker med foragt, fuldstændig forpligtet til at implementere deres minoritetssynspunkter, RÆNNER med, at folk tager den underdanige vej NEJ vold, og griner og håner den menneskelige befolkning – FLERTALET mens de gør det Samler deres millioner, milliarder og INGEN gentagelse INGEN LOV Domstole, der dømmer dem til fængsel eller OFFENTLIG hængning. BETAL IKKE SKAT er også en måde, men diskuteres ikke i det åbne forum. AT VÆRE høflig er... Læs mere "