AI

Hidtil uset, uhellig, uset: AI-chatbots koloniserer vores sind

AI-bots er allestedsnærværende, men alligevel potentielt tankeændrende på vigtige måder. Fra digitale assistenter som Siri og Alexa til sociale medier til støttelinjer til dine apparater, du interagerer med programmer hver eneste dag. Har de den kollektive indflydelse til at ændre din tankegang? Eller værre, sådan som du tænker? Denne artikel bør læses fra start til slut. Så læs den to gange mere – Joe Allen er IKKE en bot.