scientism

Scientisme, ikke videnskab, driver teknokrati og transhumanisme

Teknokrati er for strukturen af ​​samfundet og økonomien, som transhumanisme er for de mennesker, der bor der. Fælles grundlaget mellem teknokrati og transhumanisme er scientisme eller tilbedelse af videnskab. Scientisme erstatter Gud og skaber sit eget præstedømme for at administrere sin pseudovidenskab til samfundet, mens de knuser alle modsatrettede fortællinger.

Læs mere

CS Lewis: Scientism And the Abolition Of Man

CS Lewis (1898-1963) skrev udførligt om Scientismens destruktive natur og dens uundgåelige konsekvenser for samfundet som helhed. Teknokrati og transhumanisme er tvillingagenterne Scientisme, der vil ødelægge civilisationen.