Maj 22, 2023

Det var centralbankerne, der fik styr på Lehman Brothers-krisen i 2008

I min bog, The Evil Twins of Technocracy and Transhumanism, kapitel 9, Who's Driving This Train, afslørede min netværksanalyse af Trilateral Commission-medlemskab, at centralbanker var dukket op som globaliseringens vigtigste kontrolcenter. Bank for International Settlements sidder i toppen af ​​centralbankpyramiden. Derfor er denne artikel en kæmpe åbenbaring, der validerer min analyse.


Romklubben, klimahysteri og global regeringsførelse

Min bog, Technocracy: The Hard Road to World Order, fik titlen efter Richard Gardners artikel fra 1974, der udkom i Foreign Affairs Magazine. Dette var tilblivelsen af ​​den moderne globalisering, hvis arkitekter skabte en falsk klima-/befolkningskrise for at panikere verden til at acceptere deres drakoniske krav. Det var bedrageri fra dag ét og er stadig totalt bedrageri i dag.


Gorsuch: Covid Lockdown Mania frataget borgerlige frihedsrettigheder

Højesteretsdommer Neil Gorsuch erklærer: "Siden marts 2020 har vi muligvis oplevet de største indgreb i borgerlige frihedsrettigheder i dette lands fredstidshistorie." Det er på tide, men det er for sent, da skaden allerede er sket. TN fordømte den hensynsløse ødelæggelse af borgerlige frihedsrettigheder fra dag ét af den globalist-ledede pandemi.