Marts 20, 2023

AI kunne forstyrre verden mere end elektricitet eller internettet

Elektricitet tog årtier, før den var allestedsnærværende i samfundet. Internettet tog kun et par år. Begge rystede samfundet til bunds. GPT-4 truer nu med at gøre det samme i løbet af få måneder, men den potentielle skade på mennesker og samfund er langt fra forstået. Teknokrater bygger først og stiller spørgsmål senere, når det er for sent at gøre noget ved det.


Hollandske landmænd gør oprør, vinder nok senatsæder til at blokere teknokrater

Når du bakkes ind i et hjørne, og der ikke er nogen undslippe undtagen en vis ødelæggelse, så kæmper du som en gal for at slå dig ud. Normalt milde landmænd i Holland gik på gaden og derefter til stemmeurnerne for at få deres stemmer hørt, og kastrerede dybest set den globalistiske koalitionsregering. Dette burde være et "skud hørt rundt om i verden", at den store nulstilling endnu ikke er et fait accompli.


Flashback: Den transhumanistiske dagsorden og menneskehedens fremtid

En national diskussion om transhumanisme er påtrængende nødvendig, før skaden på menneskeheden bliver permanent. Der vil være en dag i en ikke-fjern fremtid, hvor transhumanister vil erklære, at humanity 1.0 står over for udryddelse, medmindre transhumanistiske teknologier implementeres for at skabe humanity 2.0. En anden eksistentiel trussel som global opvarmning, Sars-CoV-2 osv.