Marts 31, 2023

The Waiting-For-Pandemic Transhuman Cult of Biodefense

Den transhumanske søgen efter genetisk modifikation for at ændre den menneskelige tilstand vil ende i total katastrofe. "Hacking the human body" er en myte, der videreføres af akademikere som Yuval Noah Harari og Klaus Schwab med sin fortælling om den fjerde industrielle revolution. Globalt set er udgifterne til bioforsvar dog i billioner og viser ingen tegn på tilbageholdenhed.


År ét: Kina opstår i centrum for den nye verdensorden

Kina er velsagtens et moderne teknokrati, oprindeligt plejet og undervist af Zbigniew Brzezinski, en medstifter af Trilateral Commission i 1973. Da Kina trådte ind på den verdensøkonomiske scene, blev det ikke undervist i principper for fri markedsøkonomi, men snarere teknokrati, eller Kommissionens selverklærede New International Economic Order.