Juli 7, 2022

America Last: Amerikanske nødoliereserver sendt til udlandet, herunder til Kina

Den store nulstilling bliver fremskyndet ved at ødelægge strømme af energi til den globale økonomi. At amerikanske energireserver kunne sendes til udlandet, beviser, på trods af vores egen indenlandske nødsituation, pointen er, hvem der har ansvaret for vores indenrigspolitik, nemlig globale elitære teknokrater, der er opsat på at ødelægge nationale enheder.Bidens grønne dagsorden sætter det amerikanske elnet i ekstrem risiko

Teknokratiet nærmer sig med sin kontrol over energiskabelse, distribution og forbrug, hvilket er et stort mål, der går tilbage til 1930'erne. Upålidelig alternativ energi er ude af stand til at holde "Smart Grid" på fuld styrke på en ensartet basis, hvilket vil føre til brownouts og blackouts. Den eneste reaktion er at vende tilbage til gas, olie, kul og atomkraft.