Juli 13, 2022

Forgift jorden: Monsantos glyphosat fundet i 80 % af amerikanske urinprøver

Roundup eksisterer, fordi Monsanto forfulgte genetisk modifikation af afgrødefrø, der kunne overleve kemikaliet, mens de dræber ukrudt. Verdens fødevareforsyning såvel som landbrugsjord er blevet mættet med glyphosat i det omfang, at spor af det findes overalt, inklusive menneskeligt væv og urin. Teknokratforskere har ingen moralske eller etiske grænser for at forhindre denne slags resultater.


Nokia, LG-partner på 6G for at oplyse internettet af alting

Den administrerende direktør for Deutsche Telekom, Tim Hottages, udtaler "Alt, der kan tilsluttes, vil blive forbundet." Technocrat-rationaliseringen for at forbinde alt er at skabe en enorm dataindsamlingsvirksomhed, der vil være i stand til at kontrollere alt på jorden. Dette er ikke en overdrivelse. Det er et mangeårigt mål for teknokrati, der går tilbage til begyndelsen af ​​1930'erne!


Hollandske landmænd bekæmper den globale krig mod fødevarer

Kvælstof er inert og ikke en "drivhusgas", men det er absolut nødvendigt for plantevækst. Der er 4 gange så meget nitrogen i vores atmosfære som ilt, fordi det ikke binder sig godt til den faste jord. Således bruger landmænd kvælstofgødning til at sprøjte det ned i jorden. Den eneste tænkelige grund til at tilbageholde kvælstof fra landmændene er bevidst at ødelægge fødevareforsyningen.