September 3, 2021


Amerikas frontlinjelæger: Afslut ikke dit job!

Praktisk modstand vokser mod teknokrater, der ønsker at kontrollere dit liv og din krop. Hvis din arbejdsgiver gør vaccination obligatorisk, må du ikke afslutte. Tving dem snarere til at fyre dig og bære byrden af ​​arbejdsløshedsafgifter.