September 24, 2020

image_pdfimage_print

Blomster til dystopi: Musik begynder at afspejle kultur

Historisk har musik og kunst altid afspejlet den kultur, inden for hvilken de blev skabt, og "The Great Dystopian Panic of 2020" er ingen undtagelse. Les Techno har udgivet et nyt album, Flowers for Dystopia, der tegner et billede af nutiden snarere end fremtiden.


Technocracy's Tyranny: The New Normal isn't Normal

Flere forfattere får det store overblik over, at der finder et globalt statskup sted sted for teknokrater, og de er indstillede på at etablere et globalt teknokrati. Den konstruerede "Great Panic of 2020" bruger COVID-19 som en støtte til at skabe en global global biosikkerhedstilstand, der vil kontrollere al menneskelig aktivitet.