geoengineering

Universitet: Sprøjtning af aerosoler i atmosfæren vil forårsage 'Klima-kaos'

Geoteknik er allerede i gang og viser sig at være yderst farlig for verdens økosystem. Forskere ved University of Exeter blæser fløjten og opfordrer til streng regulering, før der udføres uopholdelig skade. Indtil dette tidspunkt har teknokratens tankegang om kemisk nedbrydning af atmosfæren været, at da de har ret (kun i deres sind), behøver de ingen tilladelse eller konsultation med nogen anden.