Ukraine Trigger: New Energy Order, Digital Transformation, Health Architecture

Del denne historie!
Jeg har sagt, at Technocracy's statskup startede i 2020 med COVID-pandemien, og at der ville være andre "sko" at tage af i den nærmeste fremtid: Krig i Ukraine passer til kriterierne, fordi en ny energiorden er ved at opstå, såvel som en digital sikkerhedstilstand. Øgede cyberangreb vil generere opfordringer til en universel identitet for at få adgang til internettet og basale fornødenheder såsom mad, transport osv. ⁃ TN Editor

Krigen i Ukraine kan have en langt større betydning, end hvad der bliver portrætteret i medierne. Spillet er mere komplekst og rummer nøglespillere, der spiller på sider af konflikten. Krigen har hurtigt flyttet fokus fra pandemien og dens eftervirkninger. Det kan også fungere som den udløser, der i sidste ende fremmer opbygningen af ​​en ny international økonomisk orden og implementeringen af ​​den fjerde industrielle revolution og FN's Agenda 2030. Det gælder inden for cybersikkerhed, hvor Rusland og WEF har været nøglen spillere, samt FN's bæredygtige udviklingsmål nummer 7, "Bæredygtig energi for alle".

Ukrainekrisen har sat min kandidatafhandling i forgrunden Klokken ringer for Europa, som jeg skrev i 2007 (året før jeg begyndte på ph.d.-studiet). Emnet var politisk geografi (eller geopolitik) og handlede om EU's store afhængighed af russisk energi. Jeg beskrev et europæisk kontinent, der kunne ende i en fælde, som kunne resultere i en ændret geopolitisk orden.

Hvis Europa fortsætter med at støtte USA i fremtidige konflikter, kan Rusland straffe et USA-venligt Europa ved at lukke for energiforsyninger og forårsage alvorlige forsyningsproblemer. Det gamle vestligt dominerede system er alvorligt truet af den nye energisituation. Energien og de nye stærke kræfter er i stedet i øst.[1]

Rusland havde brugt denne strategi på Ukraine et par år tidligere.

Det blev især tydeligt i tilfældet med Ukraine og det stormagtsspil, der prægede præsidentvalget i 2005. Da den pro-vestlige præsident Viktor Jusjtjenko kom til magten i den orange revolution og aktivt ville søge både EU- og NATO-medlemskab, reagerede Rusland ved at hæve naturgasprisen med 450 %.[2]

Rusland ved at bruge sine energipriser som et våben var den egentlige grund til, at EU investerede massivt i energibesparelser og vedvarende energi. Udadtil handlede det rationelle dog udelukkende om at redde klimaet. Målet i 2007 var 20 % vedvarende energi og 20 % energieffektivitetsforbedringer i 2020 (EU-direktivet om vedvarende energi, som blev slået fast i december 2008, havde dette som mål).[3]

I 2018 blev målet hævet til 32 % vedvarende i 2030 og 32.5 % energieffektivitet. I 2019 blev dette en del af EU's Green Deal, med målet om at opnå kuldioxidneutralitet inden år 2050.[4]

Konsekvensen har dog været, at afhængigheden af ​​omverdenen er steget. De grønne investeringer har ikke givet nogen reel selvstændighed, og lukningen af ​​atom- og kulkraftværker har kun forværret situationen. For at producere vedvarende energi i større mængder kræves der et underliggende fossilt brændstofsystem (olie, naturgas eller kul).[5] Vind- og solenergi kræver reguleringskraft. Dette har ført til, at mere end 60 % af energien bliver importeret til EU i dag.

Den russiske naturgas er i stedet blevet rygraden i det europæiske energisystem. Efter lobbyisme fra flere lande besluttede EU i december 2021 at omklassificere naturgasforbrænding i naturlige kraftværker som "bæredygtig".[6]

Den øgede afhængighed af Rusland har sat især Tyskland i en usikker sikkerhedspolitisk situation. Europa har kun 1.5 % af de kendte naturgasressourcer, mens Rusland står for næsten 40 %. Dette illustrerer, hvad der menes med "indbyrdes afhængighed".

Tyskeren Energiewende synes at være baseret på rene fantasier og har parret gigantiske omkostninger med et middelmådigt resultat. Mere end halvdelen (56 %) af Tysklands gasbehov dækkes nu af Rusland, sammenlignet med en tredjedel for ti år siden.

Hertil kommer russiske virksomheder som Gazprom, med tidligere tysk kansler Gerhard Schröders i bestyrelsen, købte strategiske gasanlæg i Tyskland.[7] Gazprom, som er verdens største naturgasleverandør, kontrolleres af den russiske stat og Vladimir Putin har udnævnt administrerende direktør Alexei Miller (han har også posten som Ruslands viceenergiminister). Bestyrelsens formand, Viktor Zubkov, var Ruslands premierminister 2007–2009 og vicepremierminister 2009–2012.

Samtidig med at Rusland (eller Gazprom) har Europa i en fælde, er landet meget afhængigt af indtægter, fordi 2/3 af Ruslands eksport kommer fra olie og gas. Under alle omstændigheder risikerer situationen at forårsage en europæisk energikrise med store konsekvenser for vores forsyning i Europa. Det er en fuldstændig uholdbar situation, der er tårnhøj. Energipriserne er skyhøje. Olieprisen er allerede steget til over 100 dollars pr. tønde, og prisen på benzin er nu lidt over 20 SEK pr. liter her i Sverige. Det påvirker selvfølgelig også fødevarepriserne. Tidligere svensk forsvarsminister Mikael Odenberg advarer også om, at fremmede magter kan afbryde Sveriges energiforsyning i længere tid.

For mit eget vedkommende er der opnået meget viden, siden jeg skrev min geopolitiske analyse for 15 år siden. Spillet er mere komplekst, end jeg dengang antog. Der er nøglespillere, der spiller på sider uden for nationernes kontrol, hvor der eksisterer en helt anden dagsorden.

Konflikten har konsekvenser, der påvirker dette underliggende spil. Folks fokus er straks flyttet fra pandemi til krig. Mange erklærer nu deres foragt for Vladimir Putin og giver deres støtte til Ukraine i stedet for at tale om, hvor mange vaccinedoser de har taget, og hvor skøre og farlige de, der ikke har, er.

Det voksende antal mennesker, der var begyndt at stille spørgsmålstegn ved pandemien, har også fået andre til at bekymre sig. Stort set alle løber på den nye bold. Det betyder, at den voksende bevidsthed og debat om, hvad der faktisk er foregået de sidste to år, er havnet i bagvandet. Dette viser også, hvor let kontrolleret mange mennesker er. Der er åbenbart ikke behov for hjernechips og fjernbetjeninger, når en velsmurt propagandamaskine kan være lige så effektiv.

Eftervirkningerne og evalueringen af ​​pandemien er nu blevet overskygget. Hvad sker der for eksempel med rapporteringen af ​​bivirkninger eller af Justin Trudeaus forbløffende magtmisbrug i Canada? Eller Jacinda Ardens i New Zealand og demonstrationerne der? Hvad sker der med Reiner Fuellmichs Corona-kommission (som dog ikke blev ført for en rigtig domstol som først lovet, men holdes som en uafhængig domstol uden udøvende magt)?[8] Både mainstream og alternative medier er nu næsten 100 % fokuseret på den nye krise i Ukraine.

En sundhed

Dette betyder også, at vigtige beslutninger om fremtidig pandemihåndtering ikke diskuteres og effektivt holdes væk fra offentlighedens opmærksomhed. I december 2021 kom WHO for eksempel med et forslag til en international traktat om forebyggelse og beredskab mod pandemier. Denne forberedelse begyndte 1. marts 2022 og er planlagt til at blive præsenteret på World Health Assembly 2023 efterfulgt af en vedtagelse i 2024.[9] Dette vil give WHO et større mandat til at lede arbejdet for at skabe en samlet global sundhedsrespons – One Health. Som Det Europæiske Råd skriver:

Virus kender ingen grænser. Ingen regering eller institution alene kan håndtere fremtidige pandemier.

Europa-Kommissionen har også foreslået at forlænge Covidpass-forordningen med 12 måneder. Covidpass kan således fortsat være påkrævet ved grænseovergange inden for Unionen.[10]

Det er ikke usandsynligt, at passet så bliver permanent indslag i EU, og at andre typer datakrav vil blive inkluderet.

Dette kan i virkeligheden være indgangen til den "digitale tegnebog", som er angivet i World Economic Forums rapporter, og som det svenske agentur for digital administration (DIGG) også arbejder på vegne af den svenske regering.[11]

Samtidig behandles den nye svenske pandemilov, og et forslag vil blive fremlagt i maj med en endelig rapport senest i september 2023.[12] Dette kan meget vel koordineres med WHO-traktaten for at sikre, at svensk lovgivning kan tillade mere vidtrækkende foranstaltninger, næste gang en pandemi rammer, end de forfatningsmæssigt tilladte under Covid-19-krisen. Eksempelvis vil der blive taget hånd om udgangsforbud, regionale rejseforbud og større krav til den enkeltes forpligtelser.

misinformation

WHO og EU ønsker også at "forbedre strømmen af ​​pålidelige og nøjagtige oplysninger og tage globale foranstaltninger mod misinformation." Dette har fået nyt momentum i forbindelse med Ukraine-krisen, hvor der er opfordret til strammere kontrol med internettet for at håndtere russisk desinformation. EU, anført af Ursula von der Leyen, ønsker at lukke russiske nyhedssider som f.eks Rusland i dag   Sputnik.

Vi udvikler værktøjer til at forbyde den giftige og skadelige desinformation i Europa. (Ursula von der Leyen)

Dette kan naturligvis snart udvides til andre systemkritiske websteder. Det kan også føre til, at bankkonti bliver frosset, ligesom under lastbildemonstrationerne i Canada. Tidligere svensk forsvarsminister Mikael Odenberg mener også, at alle russiske statsborgere skal udvises fra Sverige (!). I mellemtiden er russiske produkter såsom vodka begyndt at blive fjernet fra butikshylderne.[13]

I Sverige er Svensk Agentur for Psykologisk Forsvar i januar blev igangsat med opgaven at "identificere, analysere, møde og forhindre utilbørlig påvirkning af information og anden vildledende information, der er rettet mod Sverige eller svenske interesser." De svenske beredskabsmyndigheders rapport om konspirationsteorier giver et billede af, hvad det betyder.

”Konspirationsteorier som led i indflydelsesoperationer rettet mod Europa, altså udefra og ind, spredes aktivt af den regimeloyale presse i Rusland såvel som i Øst- og Sydøsteuropa.”[14]

”Både Brexit og det amerikanske præsidentvalg i 2016 og 2020 var påvirket af misinformation og konspirationsteorier, og under covid-19-pandemien har det været muligt at se nye koalitioner mellem vaccinemodstandere, klimabenægtere og 'klassiske' konspirationsteoretikere, der tror på en magtelite, hemmeligt selskab. eller foreninger."[15]

Anti-waxxere og andre kritikere kan nu kædes sammen med Rusland. Flere profiler med links til "sandhedsbevægelsen", såsom New Age-profil Sacha Stone og "mesteren over desinformation" Benjamin Fulford har i flere år spredt budskabet om, at Vladimir Putin Sammen med Donald Trump vil afsløre og vælte globalisternes Nye Verdensorden.

Jeg er stor fan af Donald Trump. Lige så stor fan, som jeg er af Vladimir Putin. De er den største dobbeltakt, jeg kunne have ønsket mig. Den skak, der bliver spillet, er udsøgt.

Den overdrevne retorik og budskaber, som er blevet meget delt på sociale medier, kan nu bruges til at neutralisere modstanden mod den fjerde industrielle revolution.

Cyber-polygon

Dette er også relateret til øvelsen "Cyber ​​​​Polygon". Hvert år siden 2019 har World Economic Forum praktiseret cyberkrigsførelse med en stor del af russiske aktører som deltagere. Det første år blev øvelsen afholdt i Moskva. Nogle emner, der behandles, er "Falske nyheder - en ny 'digital' pandemi?" og "Internationale regler på nettet – det er nødvendigt, men er det muligt?".

Nogle af deltagerne har været Ruslands premierminister Mikhail Mishustin, formanden for den russiske storbank Sberbank Herman Gref (medlem af bestyrelsen for World Economic Forum 2011–2022 og tidligere Gazprom) og den russiske journalist Vladimir Pozner, sammen med Klaus SchwabTony BlairSteve Vozniak (æble) og Jeremy Jurgens (WEF).

Dette viser, hvor tætte "fjender" er. I sine åbningserklæringer 2020, Klaus Swab roste det gode forhold mellem World Economic Forum og Rusland.

Jeg vil gerne takke især min gode ven og engagerede partner ved World Economic Forum hr. Herman Gref, administrerende direktør og formand for direktionen i Sberbank og selvfølgelig også medlem af bestyrelsen for World Economic Forum. Forummet har opbygget et fremragende forhold til Den Russiske Føderation. Både hos erhvervslivet såvel som hos det offentlige. Jeg var glad for at mødes med præsident Putin sidste år, og jeg ser frem til at uddybe dette forhold til Dem, hr. premierminister (Mikhail Mishustin) og Deres regering.[16]

Schwab lagde samtidig vægt på den forandring, der er sket i forbindelse med pandemien, og hvordan den åbner op for digitaliseringen af ​​verden.

2020 året, der virkelig har ændret verden. Det er takket være teknologien, at vi er i stand til at tilslutte os Cyber ​​Polygon helt eksternt. For første gang faktisk, siden Anden Verdenskrig, markerer corona-viruspandemien et grundlæggende omdrejningspunkt i vores globale forløb.[17]

Efter invasionen af ​​Ukraine er flere af de russiske aktører blevet slettet fra World Economic Forums hjemmeside, mens Klaus Schwab og WEFs administrerende direktør Börge Brende fordømmer Ruslands handlinger.

Essensen af ​​vores organisation er dens tro på respekt, dialog og samarbejds- og samarbejdsindsats. Vi fordømmer derfor dybt Ruslands aggression mod Ukraine, angrebene og grusomhederne. Vores fulde solidaritet er med Ukraines folk og alle dem, der lider uskyldigt under denne totalt uacceptable krig. Vi vil gøre alt for at hjælpe og aktivt støtte humanitære og diplomatiske indsatser. Vi håber kun, at fornuften – på længere sigt – vil sejre, og at pladsen til brobygning og forsoning igen opstår.[18]

Men er det muligt at tage denne udtalelse seriøst? Er det ikke snarere, at konflikten betyder det næste skridt på vejen mod den nye digitale verdensorden?

Så sent som i oktober lancerede Rusland sin Center for den fjerde industrielle revolution efter en aftale mellem WEF og den russiske regering.[19]   I forbindelse hermed, Evgeny Kovnir, generaldirektør for ANO "Digital Economy", udtalte:

Vores organisation samler førende russiske teknologivirksomheder. Vi vil arbejde sammen med ledere fra disse virksomheder og på tværs af netværket for at udforske og implementere de bedste internationale AI-, IoT- og datapolitiske løsninger. Vi vil bringe Ruslands fremskridt på disse områder til det globale netværk og hjælpe med at forme globale fremskridt i den fjerde industrielle revolution.[20]

WEFs portal Strategisk efterretning, som blev lanceret i slutningen af ​​2019, beskriver Ruslands position i det globale spil.

Ved at styrke globale regeringsinstitutioner kan Rusland hjælpe med at skabe en fælles interesse i at tackle globale problemer relateret til energisikkerhed, fødevaresikkerhed, cybersikkerhed, klimaændringer og miljømæssig bæredygtighed.[21]

Disse spørgsmål er nu blevet bragt på banen på en meget brat måde gennem krigen. Dette skal også ses i forhold til, hvad der siges under overskriften "EU's geopolitiske opgør".

Energibehov knyttet til forbindelserne med Rusland vil også prøve Europas vilje til at være en samlet strategisk aktør. I en verden, hvor magtpolitik og transaktionstankegange stadig dominerer, skal Europa fortsætte med at advokere for demokrati og multilateralisme og tjene som et laboratorium (og model) for vellykket transnational styring.[22]

EU skal opnå større enhed for at få succes. Nu er der en fælles fjende. Derudover anses et strategisk partnerskab med Kina som "uundgåeligt", hvis EU's geopolitiske forhåbninger skal gennemføres.[23]

Sandheden er, at vi står over for en geopolitisk forandring. Den gamle verden bliver brudt mere og mere for hver krise, der opstår. I baggrunden foregår marchen mod det nye globale system. The New International Economic Order – hvor aktører som f.eks WEFG20OECDIMFVerdensbanken   Forenede Nationer spiller alle centrale roller.

Verdens førende politiske forum G20, som både EU og Rusland er medlemmer af, har i år global sundhed, bæredygtig energiomstilling og digital transformation som sine prioriteter.[24] I det første tilfælde diskuteres det, hvordan en ny Global Health Architecture skal bygges op efter pandemien, og i det andet tilfælde er spørgsmål vedrørende den nye krise i fokus (Sustainable Energy Transition). Sidstnævnte er knyttet til FN's bæredygtighedsmål nummer 7, "Bæredygtig energi for alle", som FN udgav en global køreplan til den 3. november 2021.

Ukraine-krigen og dens eftervirkninger udgør en "udløsende begivenhed", der fremhæver problemet. Spørgsmålet om, hvordan man opnår global energisikkerhed, vil sandsynligvis blive et varmt emne i resten af ​​dette år, med Rusland og EU som nogle af hovedaktørerne.

I midten af ​​ovenstående billede ses den centrale søjle – Den Digitale Transformation, hvor fusionen mellem mennesket og den digitale verden er i centrum. Alt er beregnet til at føre til den digitale kuldioxidvaluta og det forbundne menneske. På dette område synes der ikke at være noget skisma mellem østens og vestens ledere. Under alle omstændigheder omfatter WEF begge sider.

Krigen i Ukraine åbner også for indførelse af krigsret med digitale rationeringskort og en ændring af fødevaresystemet. Salget af beredskabslagre og afviklingen af ​​forsvarskapaciteter, der fandt sted i 1990'erne, åbner op for nye gode aftaler for våbenindustrien og leverandører af værnemidler, opbevarede fødevarer osv. Det motiverer også lande som Sverige og Finland til hurtigt at tilslutte sig NATO for beskyttelse. Kriser åbner op for muligheder...

Læs hele historien her ...

Fodnoter

[1] Nordangård, J. (2007). Ödesstund for Europa : Om de geopolitiske konsekvenser af Europas afhængig af stærk energi (Afhandling, Avdelning för geografi).
[2] Ibid..
[3] Nordangård, J. (2012). ORDO AB CHAO : Den politiske historie om biodrivmedel i den Europæiske Unionen – Aktörer, netværk og strategier (PhD-afhandling, Linköping University Electronic Press).
[4] Europeiska Kommissionen (2020), RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TIL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET 2020 års bedømmelse af de fremskridt som regler gjort for at gennemføre direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet og for at indføre nær-nollenergi og omkostningsoptimale minimumskrav for energiprestanda i EU i overensstemmelse med direktiv 2010/31/XNUMX. om byggnaders energiprestanda, Bryssel den 14.10.2020 COM(2020) 954 final
[5] Nordangård, J. (2007). Med brødfödan som drivkraft : En studie om at byta olja mot biodrivmedel i et globalt perspektiv (Afhandling, Avdelning för geografi).
[6] Shashi Kant Yadav (2022), “Naturgas er et fossilt brændstof, men EU vil regne det som en grøn investering – her er hvorfor"
[7] Gazprom Germania, Opbevaring af naturgas
[8] Stiftung Corona Anschuss (2022), Sessions
[9] Europeiska Rådet (2021), Et internationalt fordrag om forebyggende af og beredskab til pandemier
[10] Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2021/953 om en ram for udstedelse, kontrol og godtagelse af interoperabla intyg om vaccination mod, testning for og tilfrisknande fra covid-19 (EU:s digitale covidintyg) for at hjælpe fri rörlighed under covid-19- pandemin, Bryssel den 3.2.2022 COM(2022) 50 final 2022/0031 (COD)
[11] World Economic Forum (2021), Digital Currency Governance Consortium White Paper Series;
DIGG (2022), Digital plånbog
[12] Regeringen (2021), Författningsberedskap inför framtida pandemier
[13] Ramachandran, Naman (2022), "Den Europæiske Union forbyder Rusland i dag, og Sputnik lukker luftrummet, da præsident Putin truer med atomkraft, artikel i Variation 27. februar 2022;
Kvartal (2022), "Tidligere forsvarsminister: Udvisa alla ryska medborgare“, 2 marts 2020
[14] MSB (2021), Konspirationssteorier og covid-19: mekanismer bag en hurtig växande samfundsudnyttelse, side 32,
[15] Ibid. side 23
[16] Cyberpolygon (2020), Indbydende bemærkninger. Klaus Schwab
[17] Ibid..
[18] World Economic Forum (2022), "Vores fulde solidaritet er med Ukraines folk"
[19] Dekret från Ryska federationens regering daterat den 1. september 2021 nr 2419-r
[20] World Economic Forum (2021), "Rusland tilslutter sig Center for den fjerde industrielle revolutions netværk“, pressemeddelelse 13. okt 2021,
[21] World Economic Forum (2022), "Strategisk efterretning, Russisk Føderation: Ruslands globale positionering"
[22] World Economic Forum (2022), "Den Europæiske Union: EU's geopolitiske opgør"
[23] Forfatterne til det første citat er Ruslands førende universitet, Moscow State University, mens det andet kommer fra School of Transnational Governance ved European University Institute. Disse uddanner transnationale ledere under ledelse af Finlands tidligere premierminister Alexander Stubb, og som støttes af internationale institutioner som EU og FN. https://www.eui.eu/en/academic-units/school-of-transnational-governance
[24] G20, Indonesiens præsidentskab (2022), Prioriterede spørgsmål

Om redaktøren

Patrick Wood
Patrick Wood er en førende og kritisk ekspert på bæredygtig udvikling, grøn økonomi, Agenda 21, 2030 Agenda og historisk teknokrati. Han er forfatter af Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) og medforfatter til Trilaterals Over Washington, bind I og II (1978-1980) med afdøde Antony C. Sutton.
Tilmeld
Underretning af
gæst

9 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest afstemt
Inline feedbacks
Se alle kommentarer

[…] Læs den originale artikel […]

Phil
TINP

Hvad angår krigen mod Ukraine, skal du igen, som med den påståede Covid-pandemi, bemærke, at det mest fundamentale spørgsmål ignoreres. Hvor er FN i alt dette? Hvor er sanktionerne, fredsbevarerne, foranstaltningerne og handlingerne for at bevare freden og fjerne trusler? Hvad er hele pointen med FN's charter, som gør det til en forbrydelse mod international lov at føre krig mod en anden nation? Det er klart, at nogen ønsker denne krig, formentlig selve FN, så FN ignorerer krigen, og den internationale lov mod krig ignoreres af alle andre som spillere... Læs mere "

[…] Ukraine Trigger: New Energy Order, Digital Transformation, Health Architecture […]

[…] Læs mere: Ukraine Trigger: New Energy Order, Digital Transformation, Health Architecture […]

[…] Læs mere: Ukraine Trigger: New Energy Order, Digital Transformation, Health Architecture […]

siger det bare

Jeg kan høre slangens hvæsen i hans stemme, den samme slange, der kontrollerede Hitler. "The Great Reset" er det sidste verdensrige på jorden, det fjerde. »Derefter så jeg i nattesynerne, og se, et fjerde dyr, frygteligt og forfærdeligt og overordentlig stærkt; og det havde store Jerntænder; det åd og knuste og stampede det resterende med fødderne af det, og det var forskelligt fra alle de Dyr, der var foran det; og den havde ti horn." Åb 7:7

siger det bare

Lidt ved denne onde mand, at der er 5 store black out forudsagt i Bibelen. Hvad vil han gøre? Nå, det samme er som alle andre," Og himlens stjerner faldt til jorden, ligesom et figentræ kaster sine utidige figner, når hun rystes af en mægtig vind. Og himlen gik bort som en rulle, når den rulles sammen; og hvert bjerg og hver ø blev flyttet fra deres pladser. Og jordens konger og de store mænd og de rige og de øverste høvdinge og de vældige,... Læs mere "