Organisering af islamisk samarbejde søger bæredygtig udvikling af muslimske verden

Del denne historie!

TN Bemærk: Bæredygtig udvikling (aka Technocracy) får buy-in fra alle verdenshjørner, inklusive muslimske nationer. Faktisk kører de for at implementere det så hurtigt som muligt. Stort set ikke bemærket af vestlige lærde, har Koranen en meget høj procentdel af vers, der bestemt er "grønne", idet de specificerer regler og regler for pleje af jorden og miljøet. 

Det 13. topmøde med Organisationen for Islamisk Samarbejde (OIC), som blev afsluttet i den tyrkiske by Istanbul fredag, understregede dens åbenhed og afslørede sit handlingsprogram, der sigter mod at opnå en bæredygtig udvikling af medlemslandene på alle livsområder. I det sidste meddelelse, der blev udstedt i slutningen af ​​konferencen, har over 50 statschefer og øverste embedsmænd fra hele den islamiske verden understreget, at adgang til overkommelig og ren energi er afgørende for at opnå bæredygtig udvikling for medlemslandene. De anerkendte også vigtigheden af ​​integreret forvaltning af vandressourcer gennem bevarelse, forsigtig brug og nedbringelse af spild til et minimum.

Topmødet glædede sig over vedtagelsen af ​​'2030 Agenda for bæredygtig udvikling', som har 17-mål og 169-mål. Konferencen løftede sit engagement i deres vellykkede gennemførelse inden for den fastsatte tidsramme under hensyntagen til de nationale myndigheders rolle i samarbejde med internationale organer.

Bæredygtig udvikling finder en nøgleplads i OIC-handlingsprogrammet for det næste årti (2016-2025). Topmødet opfordrede medlemslandene, OIC-organer og -institutioner, internationale partnere såvel som andre interessenter til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til effektiv gennemførelse heraf. Konferencen noterede sig med tilfredshed den vellykkede afslutning af det ti-årige handlingsprogram (2006-2015), der gav den islamiske Ummah en fremadrettet plan med henblik på at styrke fælles islamisk handling på forskellige områder. OIC gentog sit engagement i at arbejde sammen for en bedre morgendag og styrke trivsel for omkring 1.7 milliarder folk i 57-medlemslandene. Det bekræftede også tilsagn om at tackle manglerne i det foregående årti og indføre de nødvendige forbedringer til en effektiv gennemførelse af det nye handlingsprogram.

Topmødet understregede, at kultur skal bruges som gearing til en bæredygtig og inkluderende udvikling sammen med islamiske værdier, hvis vigtigste aspekt er at mainstream kultur som et strategisk redskab til at nå OIC-mål.

”De muslimske ledere roste indsatsen fra OICs generalsekretær Iyad Madani for hans initiativer, der sigter mod at fremme og forsvare en samlet holdning til spørgsmål af fælles interesse, herunder dialogen mellem civilisationer og religioner; fremme harmoni, tolerance og ikke-forskelsbehandling mellem trosretninger; og beskyttelse af de hellige steders historiske og islamiske karakter såvel som islamisk arv.

Madani har også vundet anerkendelser for sin nådeløse indsats, der sigter mod at fremme fremme og styrkelse af kvinder og familiens velfærd i medlemslandene, samt for at styrke børns status og beskytte deres rettigheder, styrke ungdommens rolle og fremme velvære og social sikkerhed for ældre og mennesker med særlige behov.

Konferencen overlod OICs generalsekretariat til opgave at udvikle en strategi for OIC inden for børnepasning og velvære i den muslimske verden, der blandt andet tager hensyn til børns og mødres sundhedsmæssige, psykologiske og uddannelsesmæssige forhold inden for konfliktområder og spørgsmålet om børns ægteskab og vold mod børn. Det bekræftede på ny, at bevarelse af børns velbefindende og fysiske helbred er en pligt for enhver forælder og samfund som foreskrevet af islam. Konferencen glædede sig over den markante forbedring af sundhedsvæsenets dækning og tjenester i medlemslandene, hvilket førte til faldende tendenser i børnedødelighed fra en højere basisrate på 125 dødsfald pr 1,000 fødsler i 1990 til 66 dødsfald pr 1,000 fødsler af 2013.

OIC-samlingen understregede, at medierne, inklusive de sociale medier, er det mest effektive værktøj til at sprede information og forme den offentlige mening. Topmødet anerkendte den afgørende rolle, det kan påtage sig ved at projicere det lyse billede af Islam såvel som medlemslandenes omverden og nå målene for islamisk solidaritet.
Konferencen opfordrede også til investeringer i udvikling af medieinfrastruktur, forbedring af medarbejdernes faglige kapacitet, lettere offentlighedens adgang til information, styrkelse af OIC-medieinstitutioner og uddybning af koordineringen blandt dem for at fremme fælles islamisk aktion på alle områder.

Istanbul-mødet erkendte behovet for at udvikle et videnbaseret samfund gennem støtte til forskning og teknologi til den samlede udvikling af medlemslandene. Til dette formål tilskyndede det til udvidelse og intensivering af forsknings- og udviklingsaktiviteter i institutionerne og ekspertisecentrene, herunder dem i OIC-datterselskabet og tilknyttede virksomheder.

Læs hele historien her ...

Tilmeld
Underretning af
gæst

4 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest afstemt
Inline feedbacks
Se alle kommentarer
Don

Hvis den muslimske verden havde brugt så mange penge på udvikling i løbet af de sidste to årtier som de har gjort på våben, ammunition og spredning af had, ville de allerede være udviklet. Jeg ville ikke give dem en krone!