NY-staten foreslår tilbageholdelsescentre for borgere, der er 'potentielt farlige for folkesundheden'

Wikimedia Commons / Nationalgarden
Del denne historie!
Dette lovforslag fra 2021 i staten New York er netop indgivet og er endnu ikke vedtaget, men det ser ud til at have støtte. Hvis der lovfæstes, vil det være den første forekomst af statsautoriserede tilbageholdelsescentre for enhver, der anses for at være "potentielt farlig for folkesundheden."

Dette betyder, at staten med magt kan fjerne dig fra samfundet, hvis den mener, at du er en risiko for folkesundheden. Det ville være en åben invitation til fuldt sprængt teknokratisk tyranni. Editor TN Editor

STAT I NEW YORK
________________________________________________________________________

416

2021-2022 Regelmæssige sessioner

MONTERING

(PREFILERET)

Januar 6, 2021
___________

Introduceret af M. fra A. PERRY - læst en gang og henvist til komitéen  om sundhed

EN LOV til ændring af folkesundhedsloven i forbindelse med fjernelse af tilfælde, kontakter og bærere af smitsomme sygdomme, der potentielt er farlige for folkesundheden

FOLKET I STATEN NEW YORK, REPRÆSENTERET I SENAT OG ASSEMBLY, GØR DETTE FØLGENDE:

§ 2120-A. FJERNELSE OG BESKYTTELSE AF SAGER, KONTAKTER OG BÆRERE, DER ER ELLER KAN VÆRE FARE FOR DEN OFFENTLIGE SUNDHED; ANDRE ORDRE. 1. BESTEMMELSERNE I DENNE AFSNIT ANVENDES I TILFÆLDE AF, AT GOVERNOR ERKLÆRER EN STAT FOR SUNDHEDSNØDVENDIGE PÅ EN EPIDEMI FOR ALLE KOMMUNIKATIONSLIGE SYGDOMME.

2. VED BESTEMMELSE MED KLAR OG OVERVISNING AF BEGYNDELSE OM, AT HELDEN AF ANDRE ER ELLER KAN VÆRE FARE FOR EN SAG, KONTAKT ELLER BEFORDRER ELLER MISDUKTET TILFÆLDE, KONTAKT ELLER Bærer af en smitsom sygdom, der, efter regningens opfattelse KOMMISSIONEN, MAJ POSITIONERER EN IMMINENTERENDE OG BETYDELIG trussel mod den offentlige sundhed, der resulterer i alvorlig sygdom eller høj dødelighed, GOVERNOR ELLER HANS ELLER HANS DELEGEE, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL KOMMISSIONEN ELLER HOVEDERNE FOR LOKAL SUNDHEDSDepartementer, der måske eller måske er AF SÅDAN EN PERSON ELLER EN GRUPPE AF SÅDANE PERSONER VED UDSTEDELSE AF EN ENKEL BESTILLING, IDENTIFICERING AF SÅDANE PERSONER, UNDTAGENDE PÅ NAVN ELLER PÅ EN RIMLIG SPECIFIK BESKRIVELSE AF INDIVIDUERNE ELLER GRUPPEN, DER BEHOLDES SÅDAN PERSON ELLER GRUPPEN AF PERSONER SKAL OPBEVARES I MEDICINSK FACILITET ELLER ANDEN PASSENDE FACILITET ELLER LOVLØSER, der er udpeget af GOVERNOR ELLER HANS ELLER HERDELEGEE, OG I OVERENSSTEMMELSE MED UNDERDELING Fem af denne sektion.

3. EN PERSON ELLER GRUPPE FJERNET ELLER BEHOLDT AF BESTILLING AF GOVERNOREN ELLER DENNE ELLER HANS ELLER HENDE DELEGEE I HENHOLD TIL UNDERDELING TO AF DENNE AFSNIT SKAL VÆRE OPBEVARET TIL EN sådan periode og på sådan måde, da afdelingen kan dirigere i overensstemmelse med dette afsnit.

4. Uanset enhver inkonsekvent bestemmelse af dette afsnit:

A) EN BEKRÆFTET SAG ELLER EN TRANSPORTØR, DER VEDHOLDES VEDRØRENDE UNDERDELING TO AF DENNE AFSNIT, FORTSÆTTES IKKE FORTSÆTTES, EFTER AFDELINGEN BESTEMMER, AT DENNE PERSON IKKE ER LENGERE KONTAGIOUS.

(B) En mistænkt sag eller en mistænkt transportør, der tilbageholdes i underafdeling to af denne sektion, skal ikke fortsætte med at blive tilbageholdt efter afdelingsbestemmelserne med den øvelse, der ikke er tilfældet med denne forsinkelse. SÅDEN SYGDOM, ELLER HVIS DEN INFEKTERES MED ELLER UDSÆTTES FOR SÅDEN SYGDOM, VIL IKKE LÆNGERE ELLER BLI KONTAGIOJ.

(C) En person, der holdes i henhold til underafdeling to af dette afsnit som en kontakt af en bekræftet sag eller en transportør, skal ikke fortsætte med at blive tilbageholdt, efter at afdelingen bestemmer, at personen ikke er inficeret med sygdommen eller PRÆSENTERER EN POTENTIEL FARE FOR ANDRE SUNDHED.

(D) En person, der tilbageholdes i henhold til underafdeling to af dette afsnit som en kontakt med en mistænkt sag, skal ikke fortsat holdes tilbage:

(I) EFTER AFDELINGEN BESTEMMER, MED UDVIKLING AF FORSVARET UDRIGHED, AT DEN MISTENDE SAG IKKE BLEV INFICERET MED EN SÅDEN SYGDOM, ELLER IKKE VAR KONTAGIOJ VED KONTAKTEN VAR UDSÆTTET FOR DENNE INDIVIDUAL; ELLER

(II) EFTER AFDELINGEN BESTEMMER, AT KONTAKTEN IKKE LÆNGERE FOREDRAGER EN POTENTIEL FARE FOR ANDRE SUNDHED.

5. En person, der tilbageholdes i henhold til underafdeling to af denne sektion, skal, som det er passende for omstændighederne:

(A) har hans eller hendes medicinske tilstand og behov vurderet og adresseret på en regelmæssig basis, og

(B) BEHOLDES PÅ EN MANNER, DER ER KONSISTENT MED ANERKENDTE ISOLATION OG INFEKTIONSKONTROLPRINCIPPER FOR AT MINIMERE SANDLIGHEDEN FOR OVERFØRSEL AF INFEKTION TIL SÅDAN PERSON OG ANDRE.

6. NÅR EN PERSON ELLER GRUPPE BESLUTTES I HENHOLD TIL AFDELING TO AF DENNE AFSNIT TIL EN PERIODE, DER IKKE OVERSTEGER TRE VIRKSOMHEDSDAGER, SKAL SÅDEN PERSON ELLER MEDLEM AF DENNE GRUPPE, EFTER ANMODNING, have en mulighed for at høre. HVIS EN PERSON ELLER GRUPPE, DER SKAL VÆRE I HENHOLD TIL UNDERDELING, TO AF DENNE AFSNIT SKAL BEHOLDES UDEN TRE FORRETNINGSDAGE, SKAL DE TILBYDES EN YDERLIGERE KOMMISSIONERS BESTILLING I FORHOLD TIL INDDELINGERNE TO OG Otte af denne sektion.

7. NÅR EN PERSON ELLER GRUPPE BESLUTTES I FORBINDELSE MED OVERDELING AF TO AF DETTE AFSNIT TIL EN PERIODE, DER UDVIDER TRE VIRKSOMHEDSDAGE, OG SÅDAN PERSON ELLER MEDLEM AF DENNE GRUPPE ANMODER OM UDGIVELSE, SKAL GODSGIVEREN ELLER HANS ELLER DELEGEE-ANSENDELSE En retskendelse, der tillader en sådan tilbageholdelse inden for tre forretningsdage efter sådan anmodning ved afslutningen af ​​den første forretningsdag, der følger efter denne lørdag, søndag eller lovlig ferie, hvor ansøgningen skal omfatte en anmodning om en hurtig anmodning. EFTER ENHVER sådan anmodning om frigivelse fortsætter tilbageholdelse ikke mere end fem forretningsdage i fravær af en retskendelse, der godkender tilbageholdelse. Uanset de foregående bestemmelser må der under ingen omstændigheder tilbageholdes nogen person mere end seks dage uden en domstolskendelse, der tillader sådan tilbageholdelse. GOVERNOR ELLER HANS ELLER HANS DELEGEE SØGER EFTERLIGERE DOMSTOLS OVERSIGT OVER SÅDAN OPHOLD FRA NITINDAGS DAGE FØLGENDE DEN INDLEDENDE RETSKENDELSE, DER GODKENDER RETTELSE, DER DER EFTER INNENNINDIGE DAGER FOR HVER EFTERLIGENDE RETSANMELDELSE. I ALLE RETTER FORTSAT FOR AT HÅNDVÆRE EN ORDEN AF GOVERNOREN ELLER HANS ELLER Hendes DELEGEE FOR Fjernelse eller tilbageholdelse af en person eller gruppe, der er udstedt i henhold til denne underafdeling eller til gennemgang af den fortsatte tilbageholdelse af en person eller gruppe, skal regeringen eller hans eller hendes delegat bevise den bestemte omstændighed, når det drejer sig om .

8. (A) En kopi af enhver tilbageholdelsesordre fra regeringen eller hans eller hendes delegeret, der er udstedt i henhold til underafdeling, to af denne sektion, gives til hver tilbageholdt enkeltperson; HVIS BESTILLINGEN GÆLDER FOR EN GRUPPE INDIVIDUER, OG DET ER IMPROTISKT AT LEVERE INDIVIDUELLE KOPIER, KAN DEN imidlertid SKRIVES PÅ ET FANTASTISK STED I FORHOLDSPRISEN. Enhver kommissionærs tilbageholdelsesordre, der er udstedt i henhold til underafdeling to i denne sektion, fastlægges:

(I) FORMÅLET MED FÆRDIGHEDEN OG DEN JURIDISKE MYNDIGHED, DER KENDES UDSTEDT, INKLUSIVT DE SÆRLIGE AFDELINGER I DENNE ARTIKEL ELLER ANDEN LOV ELLER FORORDNING;

(II) en beskrivelse af omstændighederne og / eller adfærden for den tilbageholdte person eller gruppe, der udgør grundlaget for udstedelsen af ​​ordren;

(III) DE MINDRE BEGRÆNSNINGSLIGE ALTERNATIVER, DER VAR FORSØGET OG VAR MISLYKKELIGE / / ELLER DE MINDRE BEGRÆNSENDE ALTERNATIVER, DER BESLUTTET OG AFVISTET, OG BEGRUNDELSERNE SÅDANNE ALTERNATIVER blev afvist;

(IV) EN MEDDELELSE OM RÅDGIVELSE AF PERSONEN ELLER GRUPPEN, DER BEHOLDES, AT DE HAR RET til at anmode om frigivelse fra tilbageholdelse, herunder instruktioner om, hvordan denne anmodning skal foretages;

(V) EN MEDDELELSE OM RÅDGIVENDE PERSONEN ELLER GRUPPEN, DER HAVES RET til at blive repræsenteret af JURIDISK RÅD, OG AT DEN PÅ ANVENDELSE AF SÅDAN PERSON ELLER GRUPPETILGANG TIL RÅDET vil blive lettilpasset i det omfang, det er muligt under omstændighederne; OG

(VI) EN MEDDELELSE OM RÅDGIVELSE AF PERSONEN ELLER GRUPPEN, DER VÆRE BESKYTTET, AT DE KAN LEVERE ADRESSER OG / ELLER TELEFONNUMRE FOR VENNE OG / ELLER RELATIVER FOR AT MODTAGE MEDDELELSE OM PERSONENS FORHOLD, OG AT AFDELINGEN SKAL, PÅ DET DET OMSTÆNDIGE MULIGE GIVER BEMÆRKNING TIL EN RIMLIG ANTAL SÅDANE FOLK, AT PERSONEN BLIVER BLEVET.

(B) DERudover skal en ordre, der udstedes i henhold til underafdelinger to og syv af denne sektion, der kræver tilbageholdelse af en person eller gruppe i en periode, der overstiger tre forretningsdage, skal:

(I) GIV RÅD TIL PERSONEN ELLER GRUPPEN, DER BLIVES BESKYTTET, AT FORSKEMMELSEN IKKE FORTSÆTTER I MERE END FEM FORRETNINGSDAGE, EFTER AT EN ANMODNING OM UDGIVELSE ER FORETAGET I FRAVALG AF EN RETSKENDELSE, DER GODKENDER SÅDAN FREMSLAG;

(II) GIV RÅD TIL PERSONEN ELLER GRUPPEN, DER SKAL BESVÆRES, AT HVORDAN ELLER IKKE DE BEGYNDER FRIGIVELSE FRA FORSIGTIGHED, SKAL GOVERNOREN ELLER HANS ELLER HANS DELEGEE FÅ EN RETTBESKRIVELSE, DER GODKENDER FORHOLD I SIXT DAGE FØLGENDE DEN FØLGENDE KOMMISSION RETTENS OVERSIGT OVER FÆRDIGHEDEN INDEN FOR NITIDIGE DAGER FOR DENNE RETSKENDELSE OG UDEN NITTIGE DAGER FOR HVER TILFØLGENDE RETSVERSIGT; OG (III) GIV RÅD TIL PERSONEN ELLER GRUPPEN, DER BLIVES BESVARET, AT DE HAR RET TIL AT ANMODE OM, AT JURIDISK RÅD GIVES, AT DENNE SÅDANNE ANMODNINGSRÅD SKAL LEVERES, HVIS OG I DET OMFATTENDE MULIGE I OMGANGEN, OG AT HVIS RÅDET GIVES SÅ TILBYGGET, AT DETTE RÅD RETSLÆGGES, OM .

9. En person, der er tilbageholdt i en medicinsk facilitet eller anden passende facilitet eller tilstedeværelse, må ikke udføre sig selv eller en selvstændig opførsel og må ikke forlade eller forsøge at efterlade sådan en anlægsform eller forkert udseende DENNE SEKTION.

10. HVOR NØDVENDIGT OG MULIGT I OMSTÆNDIGHEDERNE SKAL TILVÆRES SPROGTOLKER OG PERSONER FUNKTIONER TIL KOMMUNIKATION MED VISION OG HØRING HÆRDE INDIVIDUER.

11. BESTEMMELSERNE I DENNE AFDELING GÆLDER IKKE FOR UDSTEDELSE AF BESTILLINGER I HENHOLD TIL § 11.21 i NEW YORK CITY HEALTH CODE.

12. UDEN FJERNELSE ELLER FÆRDIGHEDSBESTEMMELSER OMFATTET I AFDELING TO AF DENNE AFSNIT, UDEN UDEN PÅGØRELSE ELLER BEGRÆNSNING AF EN ANDEN MYNDIGHED, SOM KOMMISSIONEN ellers kan have, GOVERNOR ELLER HANS ELLER Hendes DELEGEE MAG, DET ER HER OG SØG HÅNDHÆVELSE AF ALLE ANDRE BESTILLINGER, SOM HAN ELLER SOM BESTEMMER, ER NØDVENDIGE ELLER PASSENDE FOR FOREBYGGENDE FORMIDLING ELLER TRANSMISSION AF SMITTIGE SYGDOMME ELLER ANDRE SYGDOMME, DER KAN FORETAGE EN TRUSL FOR DEN OFFENTLIGE SUNDHED INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, BESTILLINGER, DER KRÆVER EN PERSON ELLER PERSONER, DER IKKE ER UDELUKKET VED DEPARTEMENTET; FOR AT BLIVE ISOLERET ELLER KARANTINERET HJEMME ELLER I LOVE AF SÅDANE PERSONS VALG, DER ER ANTAGELIG FOR AFDELINGEN OG UNDER SÅDANNE BETINGELSER OG I EN sådan periode, som forhindrer overførsel af den kontagiose sygdom eller anden sygdom; AT KRÆVE TEST ELLER LÆGEMIDDELIG Undersøgelse af personer, der kan være udsat for eller inficeret af en smitsom sygdom, eller som har været udsat for eller forurenet med farlige beløb af radioaktivt materiale eller giftigt kemisk; AT KRÆVE EN INDIVIDUEL, SOM ER UDSÆTTET FOR ELLER INFEKTERET AF EN KONTAGIOUS SYGDOM, FOR AT UDFØRE EN PASSENDE, FORSKRIFTET BEHANDLINGSLØB, FOREBYGGENDE MEDICINERING ELLER VACCINATION, INKLUDERENDE RETNINGSMÆSSIG FORSIGTIG RETNING ELLER FOR AT KRÆVE EN INDIVIDUEL, SOM ER BETYDT MED FARLIGE MÆNGDER AF RADIOAKTIVE MATERIALER ELLER TOKSISKE KEMIKALIER, SÅDEN SAGT INDIVIDUELLE KAN FORETAGE EN FARE FOR ANDRE, FOR UNDERGO DEKONTAMINERINGSPROCEDURER, DEM DET ER NØDVENDIG BEHOV. SÅDANNE PERSONER ELLER PERSONER SKAL, PÅ ANMODNING, BEGYNDES EN MULIGHED, DER SKAL HØRES, MEN BESTEMMELSERNE OM UNDERDELINGER TO GENNEM ELVEN AF DENNE AFSNIT GÆLDER IKKE ANDET.

13. BESTEMMELSERNE I DENNE AFSNIT SKAL IKKE KONSTRUERES TIL AT TILLADE ELLER KRAV OM Tvangsadministration af enhver medicin uden en tidligere domstolskendelse.

§ 2. Denne handling får virkning den tredive dag efter at den er blevet en lov. Effektiv straks tilføjelse, ændring og / eller ophævelse af enhver regel eller regulering, der er nødvendig for gennemførelsen af ​​denne handling på dens ikrafttrædelsesdato, er autoriseret til at blive foretaget og fuldført på eller før denne dato.

Læs den originale regning her ...

Om redaktøren

Patrick Wood
Patrick Wood er en førende og kritisk ekspert på bæredygtig udvikling, grøn økonomi, Agenda 21, 2030 Agenda og historisk teknokrati. Han er forfatter af Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) og medforfatter til Trilaterals Over Washington, bind I og II (1978-1980) med afdøde Antony C. Sutton.
Tilmeld
Underretning af
gæst

14 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest afstemt
Inline feedbacks
Se alle kommentarer
laura ann

Cuomo og andre guvernører andre steder er pro marxistiske / Agenda 2030, og andre stater yderst til venstre vil følge, hvis NY passerer dette. De yngre / middelaldrende mænd har brug for at dyrke rygsøjler og komme ud og modstå alle krænkelser af folks borgerrettigheder / ret til bevægelse / rejser i hele landet. Flyselskaber, tog har deres egne rejsebestemmelser. Barer, restauranter og fitnesscentre har ret til at drive deres forretning og tjene penge.

Arnie

Vi må alle vågne op. De er gået for langt.

PatriotPene

Dette irriterer mig helt uden ende. Ingen har ret til at sige, at nogen er en sundhedsrisiko for samfundet undtagen en autoriseret læge. Og så hvis denne person er en sundhedsrisiko, skal de være på et hospital for Kristi skyld. Der er ingen ”guvernør”, der er kvalificeret til at træffe denne beslutning. Disse mennesker tror, ​​at de kan udgøre enhver lov, de ønsker, og folk vil adlyde den. Åh ... jeg glemte…. maskerne, ... folket adlyder det. Hvilken grædende skam det er. Dette er ikke bare vrøvl, det er INGEN mening.

Elle

Jeg kunne ikke læse mere om dette afskyelige FASCIST-dokument. Det er et opfordring til at fængsle offentligheden af ​​en eller anden grund, herunder uønsket 'adfærd' uden anvendelse, ingen rettigheder, slet ingen friheder under dens sprog. NY dækker officielt rettighedsregistret for sine beboere. De har endda et smuthul til rådgivning, hvis du ikke har råd til en, dvs. borgere i USA og indbyggere i NY HAR officielt INGEN RETTIGHEDER UNDER FORfatningen at få en rådgiver, medmindre staten beslutter, at de kan / ønsker at give en. Dette dokument er fuldstændig forfatningsstridig på enhver mulig måde.... Læs mere "

Vickie Zaccardo

Samme her. Det vender min stomache

Vickie Zaccardo

Jeg kan næppe læse det. Det væmmes mig. Cuomo væmmes mig. Det meste af regeringen (hvis du kan kalde dem. Det) afskyr mig. Enhver, der er enig i dette, afskyr mig.

S Abraham

Folk bør forstå, at de ikke kan holde Gud ude af deres liv og derefter forvente nogen beskyttelse fra Gud. Kristne bør have reel tro på Jesu Kristi evangelium og leve i overensstemmelse hermed. Når kristne tror på doktriner som evig sikkerhed, lever uretfærdige liv og vrider skrifterne for at støtte de verdslige dagsordener, kan de ikke forvente nogen beskyttelse mod det onde. Når folk accepterer evangeliet og beder til Gud om hjælp, vil der være hjælp. Når verdens kristne omvender sig og beder, kan der være hjælp fra Gud.

Bea P.

denne onde mand skal fjernes fra embetet og alle hans kammerater også De er en trussel mod vores helbred !!!!
Ja vi skal skal skal stå op for vores umistelige rettigheder givet af vores skaber og befri samfundet for sådan slim og ondt!

Bea P.

cuomo er den, der er farlig for samfundet !!!!