Klaus Schwab: "...Hvem mestrer disse teknologier, vil på en eller anden måde blive verdens mester."

Del denne historie!
Både teknokrati og transhumanisme har slået permanent rod i den islamiske verden. UAE ønsker at være den globale leder inden for finansielle teknologier (FinTech) og også være den første til at kolonisere det ydre rum. Yderligere begærer de den transhumane idé om at undslippe døden. De er også tæt knyttet til World Economic Forum og FN.

Verdensregeringens topmøde blev medstiftet af World Economic Forum, en vestlig konstruktion søger verdensherredømme gennem teknokrati og transhumanisme. Den fuldt autokratiske islamiske verden er et perfekt frøbed for begge at blomstre, fordi folk ikke har noget at sige om det.

Dette er en kritisk artikel at læse i sin helhed. Forfatteren er bosat i Sverige. ⁃ TN-redaktør

Under World Government Summit 2023, som blev afholdt i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater den 13.-15. februar, proklamerede formanden for World Economic Forum, Klaus Schwab, at den, der kontrollerer teknologierne i den fjerde industrielle revolution, vil være herre over verdenen.

Schwab blev introduceret af formanden for mødet, Mohammed bin Abdullah Al Gergawi. Det var tydeligt, hvem der var højere i rang. Selv i den nyligt udgivne erindringsfilm til tiårsdagen for verdensregeringens topmøde er Schwab åbningstaleren.[1]

World Government Summit blev grundlagt i 2013 som "Government Summit" af den absolutte monark i Dubai, Mohammed bin Rashid al Maktoum (han er også premierminister i De Forenede Arabiske Emirater). Ifølge Schwab fungerede mødet som en "lillebror" til World Economic Forums årlige møde i Davos. I 2016 blev regeringstopmødet opgraderet til at blive en organisation, og navnet ændret til "World Government Summit" for at afspejle dets ambitioner om at spille en større rolle på den internationale arena og styrke samarbejdet med globale institutioner og organisationer som f.eks. , WEF og Verdensbanken.[2] For at understrege dette SDG'er i aktion initiativet blev startet samme år.[3]

Formålet med forummet er at danne en vidensplatform i "skæringspunktet mellem regering, futurisme, teknologi og innovation." Udover Gergawi består ledelsen af ​​de to UAE-ministre Ohood Bint Khalfan Al Roumi   Omar Sultan Al Olama. Alle tre er tæt knyttet til World Economic Forum. Gergawi er medlem af WEFs lederskabsråd, mens Ohood og Omar er unge globale ledere (hhv. klasse 2012 og 2022).

Mohammad Al Gergawi, minister for kabinetanliggender UAE og formand for verdensregeringens topmøde

World Economic Forum er både medstifter og tæt strategisk partner. I dag er World Government Summit i høj grad deres afdeling i Mellemøsten, mens Sultanatet Dubai til gengæld fungerer som et laboratorium, hvor de futuristiske koncepter og teknologier, Schwab udformer i sine bøger, kan testes. Det er et futuristisk mønsterland og udgør futuristernes eget Mekka. I år annoncerede De Forenede Arabiske Emirater for eksempel sin hensigt om at lancere en digital centralbankvaluta.[4] Landet oprettede også et rumprogram i 2006, som førte til, at en rumsonde blev sendt til planeten Mars i 2021.

Men FN har også deltaget som strategisk partner siden starten. Siden er en række underorganer som UNESCO, UNICEF, ILO og WHO tilsluttet sig.

Dette viser også, at WEF og FN har arbejdet tæt sammen i flere år, før deres partnerskab blev officielt i juni 2019.

Börge Brende & Klaus Schwab (WEF) og António Guterres & Amina Mohammed (FN)

FN har også et tæt forhold til De Forenede Arabiske Emirater (gennem et strategisk partnerskab), siden landet fik uafhængighed fra Storbritannien for over 50 år siden. Landet er i dag FN's logistikhub i Mellemøsten og en lang række FN-agenturer er repræsenteret i landet.

I år arrangeres også FN's klimamøde COP28 i Dubai.[5] I betragtning af at landet huser verdens sjettestørste oliereserver og syttenstørste naturgasreserver, bliver det unægteligt lidt svært at tage deres bekymring for klimaet alvorligt. Hele landets rigdom og den futuristiske metropol Dubai er blevet bygget ved hjælp af de gigantiske olieindtægter. Deres engagement handler derimod om den teknologiske transformation, som "klimakrisen" motiverer.

De Forenede Arabiske Emirater er et autokratisk monarki uden folkelig repræsentation og har begået adskillige menneskerettighedskrænkelser. At Klaus Schwab ikke ser problemer med det tætte samarbejde er måske forståeligt. Ingen opposition er tilladt, der kan sige nej til den futuristiske overvågningsdagsorden. Men det faktum, at det formodede humanitære FN er i tæt samarbejde med autoritære og magtfulde ledere, er så meget desto sværere at fordøje. Men på den anden side er alle verdens omkring 30 diktaturer medlemmer af FN.

Ud over Klaus Schwab deltog dette års møde af en række af de trofaste væbnere på dagsordenen, såsom lederen af ​​Verdenshandelsorganisationen. Ngozi Iweala, IMF-chef Kristalina Georgieva, WHO leder Tedros Ghebreyesus (Tedros var der allerede i 2018 og talte om at skabe "en verden uden pandemier"!!)[6]Henrietta Fore (UNICEF), Nick Clegg (Meta), og selvmodsigende fremtidsforsker Elon Musk (SpaceX, Neuralink og Starlink).

Topmødet samler også en række medlemsvirksomheder med tætte bånd til World Economic Forum ligesom googleMetaAmazonVisaPWCMcKinseyBoston Consulting Group   Accenture.

I sin "State of the World-tale" [!] erklærede Klaus Schwab, at vi er ved begyndelsen af ​​en omfattende teknologisk transformation, der vil ændre alt i de kommende årtier.

Kunstig intelligens, men ikke kun kunstig intelligens, men også Metaverse, nye rumteknologier, og jeg kunne blive ved og ved. Syntetisk biologi. Vores liv om ti år fra nu af vil være helt anderledes...

Ifølge Klaus er det vigtigt at gå forrest i denne udvikling for i sidste ende at stå som "verdens hersker".

…og hvem der mestrer disse teknologier, vil på en eller anden måde være verdens herre.

For at stå frem som en vinder i sidste ende, er det afgørende at udvikle de nødvendige lederevner.

Det, Klaus henviser til, er, at det er de eftergivende, tilpasningsdygtige og modstandsdygtige, der vil klare sig bedst. Det vil sige dem, der går ind på den futuristiske vej og ideen om den bæredygtige utopi, som Klaus og WEF repræsenterer. Han sagde også, at det er vigtigt at være forberedt på ubehagelige overraskelser!

For der vil helt sikkert være det, vi kalder de sorte svaner. De ubehagelige overraskelser, der vil komme i vejen for os.

(En "sort svane" er "en usandsynlig og uforudsigelig begivenhed, der potentielt kan have alvorlige konsekvenser".)

Ifølge Klaus skal de nuværende globale kriser, der har skabt en fragmenteret verden, egentlig ikke ses som kriser, fordi de i virkeligheden er udtryk for "dybe systemiske transformationsprocesser". Klaus forudser også, at de omvæltningsprocesser, vi har set de seneste år, vil eskalere. Dette følger stort set scenarierne skitseret af  Rockefeller Foundation Scenarier for fremtiden for teknologi og udvikling og i FN-støttet  Fantastisk overgangsinitiativ. Det er hovedforfatteren, fremtidsforskeren Paul Raskin, skrev i Rejse til Jordland: Den store overgang til planetarisk civilisation (2016):

…forskellige udløsere kan fremkalde en generel, systemdækkende krise. Pludselige klimaændringer kan nemlig skabe fødevaremangel, økonomisk ustabilitet, massemigrering og konflikter. En pandemi, spredt af de mobile velhavende og fordrevne fattige, kan bølge vidt og bredt, overvældende sundhedsinstitutioner. Den kaos, der blev fremkaldt af et makroterrorangreb, kunne udvikle sig til en degenerativ cyklus af vold og uorden. Absolut mangel på vitale ressourcer, såsom vand, olie og agerjord, kan skabe en tsunami af kaos. Et sammenbrud af det globale finansielle system kan antænde en kaskade af knock-on disruption.[7]

Det er ikke et spørgsmål om at vende tilbage til verden, som den eksisterede før kriserne ramte. Det, der sker, er, at den gamle verden bliver smadret i stykker, så den nye og "bedre" orden kan rejse sig som en Føniks. Schwab taler om, at "vi" skal re-globalisere verden. Men denne gang med en ny ledelse, der effektivt kan "sanere kuldioxid" og føre verden til nul-emissioner i 2050. Tilbage til Raskins scenarier for fremtiden:

Planetfasen, født af systemisk krise, tilskynder til en systemisk reaktion.

Et revitaliseret FN

Det er her, hvor Forenede Nationer træder ind på scenen som en frelser. Under topmødet, FN's generalsekretær António Guterres, sagde i en tale fra FN's hovedkvarter, at verdensregeringstopmødet har etableret en global platform, der vil hjælpe med at forme fremtidens regeringer. Guterres talte om behovet for at styrke global styring for at håndtere "klimakatastrofen" samt for at opfylde de globale bæredygtighedsmål:

Vi har brug for, at alle – på tværs af den private sektor, civilsamfundet og andre steder – arbejder sammen for det fælles bedste. Dette er vores fælles dagsorden.

Guterres mener, at han har svaret på den systemiske krise, der rammer verden efter pandemien og krigen i Ukraine. FN's Vores fælles dagsorden, som blev indført i 2021 og forventes vedtaget på den Fremtidens topmøde, vil i september 2024 tilbyde et helt nyt sæt værktøjer til effektiv håndtering af verdens kriser (og verdensbefolkningen). Mere specifikt det planlagte Nødplatform er beregnet til at samle udvalgte repræsentanter for det globale samfund (FN-organer, virksomheder og civilsamfundet) for at løse "nødsituationer" såsom "klimakriser", "pandemier", "sorte svane-begivenheder" og "store begivenheder i rummet" (læs mere om dette i min artikel Nødplatform).

Dette kan få vidtrækkende konsekvenser og genlyder det autoritære Fortress World scenarie i Stor overgang, hvor "et opgraderet FN" bruges som en koordinerende platform til at implementere drakoniske tiltag ved hjælp af Big Data og overvågningsteknologi for at beskytte den "nye magtelites" interesser og ressourcer.

Verdensregeringens topmøde giver et forum, hvor alle disse ideer bliver tilført. De har til hensigt ikke kun at forsøge at forudsige fremtidig udvikling, men også at hjælpe med at styre den i en ønsket retning. Som Klaus Schwab sagde under Det store fortællemøde i Dubai i november 2021:

For at forme fremtiden. Du skal først forestille dig fremtiden. Du skal designe fremtiden. Og så skal du eksekvere.[8]

Gennem det interaktive WGS værktøj "Teknologi radar” kan man også få et indblik i den fremtid, som fremtidsforskerne ønsker, og hvor langt den teknologiske udvikling er kommet på en række forskellige områder. Mere end 150 nye teknologier er identificeret her, kortlagt, hver positioneret til at angive deres modenhedsstadium. [9]  Hjulet læser som et kort over ethvert dystopisk science fiction-koncept, man nogensinde har forestillet sig, og har underoverskrifter som Big Brother, Virtual Matrix og Post-Human Citizen. Men denne gang, ikke for at advare os om dem, men snarere for at fejre, at de endelig er tilgængelige eller forventes at være i den nærmeste fremtid.

Her finder vi beskrivelser af, hvordan et socialt kreditsystem kan fungere:

Denne teknologiske udvikling kan enten hjælpe borgerne med at opnå optimale medborgerskabsscore eller føre til udstødelse og i sidste ende eksil.

Forskellige overvågningssystemer kunne umiddelbart markere borgere med lav score og følge dem tættere end borgere med høj score. Enhver dårlig opførsel, uanset sværhedsgraden, ville blive noteret og straks straffet ved hjælp af robotpolitiets revisioner.

Dubai Future Forum

Fremtidens Museum, Dubai

I oktober 2022 blev Dubai Future Forum-konferencen arrangeret for første gang i Fremtidens Museum. Bag initiativet står Dubai Future Foundation, som ledes af Kronprins Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum (YGL 2008) og som også omfatter den førende trojka fra World Government Summit. I samarbejde med World Economic Forum administrerer Dubai Future Foundation også det lokale Center for den fjerde industrielle revolution in Forenede Arabiske Emirater .[10]

Mødet samlede 45 internationale institutioner og 400 eksperter med det formål at "designe fremtiden". Her blev temaer som "vores verdens fremtid", "Mitigating Existential Risk through Foresight" og mulighederne for, at den menneskelige civilisation kan blive en "interplanetarisk civilisation" diskuteret.[11] Dagsordenen var tydeligt sammenvævet med FN's fremtidige dagsorden (At tænke og handle for fremtidige generationer) gennem deltagelse af begge FNs globale puls   FN's Fremtidsforum. Blandt talerne var svensk transhumanist Anders Sandberg fra Future of Humanity Institute   Jerome Glenn fra Tusindårsprojektet.

Under mødet blev den Global Future Society blev også grundlagt. En alliance af fremtidsforskere oprettet for at gøre Fremtidens Museum i Dubai til et hjem for verdens fremtidsforskere og visionære.[12] Dette er ligesom den moderne ækvivalent til den hellige romerske kejser Rudolf II's søgen efter at samle alle de førende alkymister i Prag i det 16. århundrede. Futuristerne er det 21. århundredes alkymister.

I en samtale mellem Al Gergawi og en fremtidsforsker Dr. Michio Kaku diskuteret de enorme teknologiske forandringer, der forventes i de næste 50 år. Ligesom Schwab forestiller Kaku sig en transhumanistisk fremtid, der ændrer selve definitionen af, hvad det vil sige at være menneske. En total fusion mellem menneske og maskine.

Computere vil forsvinde og vil blive erstattet af chips indlejret i vores hjerner. Vi vil kommunikere telepatisk – og vi vil være i stand til at registrere vores erindringer og følelser. Tv vil også forsvinde, og internettet vil være neurologisk kablet. Vi vil bruge kvantecomputere hurtigere og mere kraftfulde end noget, vi har set før.[13]

Kaku mener også, at digitaliseringen af ​​hjernen vil føre til, at vi bliver udødelige.

For fremtidsforskere synes der ikke at være nogen som helst tvivl. De drømmer om at lave en digital opstigning til at blive supermennesker i det nye årtusinde. At ville bevare vores menneskelighed og samfund som det er og give afkald på tilbuddet om at blive "opgraderet" med implantater er klassificeret som bagudskuende og "biokonservativt". Som Klaus Schwab sagde i sin tale:

Du kan ikke hamle op med de nye teknologier. Du skal være en frontløber. For ellers er du på den tabende side.

Vi ser ud til at være blevet overtaget af en ekstrem og bizar teknokult. Spørgsmålet er, hvordan kan vi redde os selv fra disse urealistiske utopister med storhedsvrangforestillinger og skabe en fremtid, der virkelig gavner vores menneskelighed? Måske er det tid til en "Major Outer Space Event", hvor denne futuristiske kult sendes på en enkeltrejse til Mars? Elon Musk har erklæret sin hensigt om at lette med SpaceX i 2029. Spørgsmålet er, om vi har råd til at vente så længe?

Fodnoter:

[1] Verdensregeringstopmøde | 10 år, www.youtube.com/watch?v=2MsFP8DuWZg

[2] World Government Summit (2016), World Government Summit 2016, www.worldgovernmentsummit.org/docs/default-source/publication/2016/coffee-table-books_english-ebook292f7ac4e97c6578b2f8ff0000a7ddb6.pdf?sfvrsn=17531f0a_2

[3] Verdensregeringstopmøde (2023), SDG'er i aktion, sdg.worldgovernmentsummit.org/

[4] Cointelegraph (2023), UAE-centralbank til at udstede CBDC som en del af sit finansielle transformationsprogram, cointelegraph.com/news/uae-central-bank-to-issue-cbdc-as-part-of-its-financial-transformation-program

[5] COP28 UAE, www.cop28.com/en/

[6] Kan vi skabe en pandemifri verden? Dr. Tedros Ghebreyesus – WGS 2018, www.youtube.com/watch?v=3SbRgYF1ONo

[7] Raskin Paul (2016), Rejse til Jordland – Den store overgang til planetarisk civilisation, Tellus Instituttet, greattransition.org/images/GTI_publications/Journey-to-Earthland.pdf

[8] WEF (2021), A Call for the Great Narrative, www.weforum.org/events/the-great-narrative-2021/sessions/a-call-for-the-great-narrative

[9] WGS (2023), Technology Radar, Digital Citizenship, radar.envisioning.io/wgs-citizenship/?c=tech_SZmGFBRuoPzt8onJw

[10] UAE Center for den fjerde industrielle revolution (2023), c4ir.ae/

[11] Dubai Future Foundation (2022), Agenda, www.dubaifuture.ae/dubaifutureforum/agenda

[12] Dubai Future Foundation (2022), Dubai Future Forum konkluderer, Sætter vej til en lovende fremtid, www.dubaifuture.ae/latest-news/dubai-future-forum-concludes-setting-pathway-for-a-promising-future/

[13] Dubai Future Foundation (2022), Dubai kan blive global testbed for fremtiden,
www.dubaifuture.ae/latest-news/dubai-can-become-global-testbed-for-the-future-siger-mohammad-al-gergawi/

Læs hele historien her ...

Om redaktøren

Patrick Wood
Patrick Wood er en førende og kritisk ekspert på bæredygtig udvikling, grøn økonomi, Agenda 21, 2030 Agenda og historisk teknokrati. Han er forfatter af Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) og medforfatter til Trilaterals Over Washington, bind I og II (1978-1980) med afdøde Antony C. Sutton.
Tilmeld
Underretning af
gæst

6 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest afstemt
Inline feedbacks
Se alle kommentarer

[…] Klaus Schwab: "...Hvem mestrer disse teknologier, vil på en eller anden måde blive verdens mester." […]

Målrettet

Keine der monotheistischen Religionen sagde etwas anderes, as dass der Mensch allein seinem Schöpfer verantwortlich sei, und – ja! – verpflichtet, sich irdischen Autoritäten zu entziehen, die ihn davon abwendig machen wollen. Das trifft für Juden, Christen und Muslime gleichermaßen zu. Sie synd frei, sich anders zu entscheiden. Die in den Schriften dieser Religionen angekündigten Konsequenzen für die Entscheidung gegen Gott und für die “Pharaonen” sind allderdings grauenhaft.

Erik Nielsen

Det er ret interessant. Kan du give et referat til, hvor dette står i Bibelen eller Koranen?

Erik Nielsen

Hvorfor kan disse idioter ikke bare leve et normalt skændeliv?

[…] Skrevet den 3. april 2023 Klaus Schwab: "...Hvem mestrer disse teknologier på en eller anden måde vil blive verdens mester." […]

Joe

Så når du får CO2 lavt nok vil vi alle sulte uden planteliv; er det planen?