Climate Change

Dommen om udryddelsesoprørelse hæver lovløshed og anarki

En britisk retssag fratog demonstranter fra Extinction Rebellion, der begik voldelige kriminelle handlinger i strid med loven og skabte et kølende præcedens for fremtidigt anarki. USA er ankommet til den samme stat med Antifa og BLM. Nedenstående digt fra 1918 forudsagde den galskab, der nu griber verden.