Grøn økonomi


Europa omfavner Kinas bælte- og vejinitiativ

Som et teknokrati er Kina drevet til at skabe infrastruktur og udvikle den globale forsyningskæde, som begge er centrale for Belt- og vejinitiativet. Europa spiller begge sider af hegnet med Amerika på den ene side og Kina på den anden.