13. December, 2022

Dag 3: Teknokrati i Europa og Amerika

Efter at have forankret sig i en ubevægelig magtstruktur, dræber disse teknokrater nu demokrati, fri virksomhed og kapitalisme for at implementere det økonomiske system af teknokrati, der kaldes bæredygtig udvikling eller grøn økonomi.