August 19, 2022

Trusted News Initiative: Orwellian Global Ministry of Truth

Til Orwells litani af dobbelttænkning: "Krig er fred. Frihed er slaveri. Uvidenhed er styrke.", må vi tilføje "Løgn er sande." Trusted News Initiative er den mesterlige globale propagandamaskine designet til at knuse enhver og al uenighed mod Technocracys krig mod menneskeheden. De menneskelige omkostninger ved TNI's propaganda er nu i millionklassen.


FN-udskejelser: Afrikansk nation forvandlet til 'verdens voldtægtshovedstad'

FN's 17 mål for bæredygtig udvikling lover ingen fattigdom, nul sult, godt helbred og velvære, kvalitetsuddannelse, ligestilling mellem kønnene og bæredygtige samfund. I virkeligheden gør FN's "fredsbevarende styrker" det modsatte, idet de voldtager kvinder og børn, fremmer fattigdom og skaber permanent ulighed. Dette er det samme FN, der ønsker at styre verden og diktere dit helbred.


Uhyggelig: AI forudsiger Metaverse Future

Selvom metaverset i sig selv er bygget på AI, blev en anden AI bedt om at forudsige det endelige resultat af "at leve i metaverset". Resultatet ligner filmserien The Matrix, hvor mennesker er uvidende om deres faktiske kroppe, mens de lever i en simulation af ren fantasi. Metaversen er et transhumant eksperiment for at se, hvordan mennesker kun eksisterer i silicium.