28. Juni, 2022


Bankdata: Invaliditetsrater stiger under udrulning af mRNA-injektion

Ved at tage handicapdata fra Federal Reserve Bank of St. Louis og overlejre dem på tidslinjen for udrulning af mRNA-skud, afsløres et slående mønster, nemlig antallet af permanente invaliditeter steg kraftigt. Tilstedeværende læger påstod altid, at der ikke var nogen sammenhæng med at få skuddet, at invaliditeten/skaden blot var tilfældig.