Maj 18, 2022


Er Googles DeepMind AI tæt på intelligens på 'menneskeligt niveau'?

Googles hype på DeepMind overgår virkeligheden med hensyn til at opnå Artificial General Intelligence (AGI). Ifølge Tristan Greene fra TheNextWeb, "Det er ikke en generel kunstig intelligens, det er en flok fortrænede, smalle modeller samlet pænt." Hvad der er sikkert, er Googles evne til at 'gøre det sådan' og narre en offentlighed, der ikke kan skelne mellem magi og virkelighed.