Januar 14, 2022

Teknokrati: Hvordan vaccinemandater blev et politisk våben

Selvom denne artikel fokuserer på den nuværende administration, er det en global strategi, der anvendes af teknokrater over hele verden. Indsprøjtningerne har helt sikkert et separat, men relateret formål, at bruge regeringer til at håndhæve dystopiske politikker er tydeligt observeret. Når deres nytte er forbi, vil de samme regeringer blive smidt under Technocrat-bussen.


Udrulning af 5G kan sætte luftfartssikkerheden i fare

5G-udrulningen øger luftfartssikkerheden, da "transmission fra disse tårne ​​har vist sig at forstyrre radarhøjdemålere, der er meget brugt i helikoptere og andre fly til at måle højden." 5G er en nødvendig teknologi for at aktivere tingenes internet (IoT), som tilsidesætter menneskers sundhed og sikkerhed.


Biden Administration institutionaliserer religiøs diskrimination

Ifølge justitsministeriet formodes regeringen at praktisere ikke-diskrimination på grundlag af "race, farve, national oprindelse, køn, religion eller alder." Da de fleste religiøse undtagelser anmodes om af kristne, stigmatiserer opbygningen af ​​en national database med anmodninger om undtagelser dem ikke kun, men skaber en "lovlig" liste over statens fjender.