20. December, 2021


Rickards: The Great Supply Chain Collapse

Teknokrati skal myrde kapitalisme og fri markedsøkonomi for at vende verden – og menneskeheden – til en stor nulstilling. Sammenbruddet af den globale forsyningskæde bør ses som et atomvåben, der vil vælte og forstyrre enhver økonomi på jorden. Dette er skrøbeligheden forårsaget af globalismens såkaldte "indbyrdes afhængighed" af globale økonomier startede i 1970'erne.


Flashback: Social Credit And The Dark Side Of Blockchain

Teknokraten Jack Dorsey trak sig for nylig ud af Twitters dystopiske kultur for at fordybe sig på fuld tid i bitcoin- og blockchain-teknologiverdenen for at "nulstille internettet" (Web 3.0) og decentralisere traditionelle globale strukturer. Dorseys dystopiske touch vil afsløre blockchain som det ultimative system for total kontrol.