November 26, 2021

Teknokratiet 'sænker os alle sammen uden samtykke, ingen debat, ingen ret til at fravælge'

Har du nogensinde fået den fanget følelse? Du er ikke paranoid. Du er virkelig ved at blive fanget. Teknokrati vil omgive, søde-snakke, overvåge og i sidste ende assimilere alt på sin vej. Den er mekanistisk, ubønhørlig, nådesløs, menneskefjendtlig og fuldstændig blottet for etik og moral. Ligesom Borg-løbet i Star Trek-sproget er "Modstand forgæves." Ak nej, det er det ikke!