21. Juni, 2021Canon i Kina: AI-kameraer tillader kun smilende arbejdere indeni

Technocracy definerer sig selv som ”videnskaben om social engineering”, og Canon i Kina passer perfekt ved at kræve, at medarbejderne smiler for at få adgang til kontorer og konferencelokaler. Denne artikel kalder denne manipulationstendens korrekt ”nutidens taylorisme”.